Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wyniki konkursu na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie – 18 października 2018

  • Projekt Karola Badyny "Pracownia Rzeźby Forma", który otrzymał pierwszą nagrodę (fot. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków)
  • Druga nagroda w konkursie - praca zespołu „Kucharski Architekci Robert Kucharski”, Warszawa i Andrzej Szczepaniec, Nowy Jork (fot. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków)
  • Nagroda w formie wyróżnienia - praca autorstwa Aleksandra Śliwy z Krakowa (fot. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków)

W dniu 18 października 2018 roku zostało ogłoszone rozstrzygnięcie konkurs na pomnik Wojciecha Korfantego w Warszawie zorganizowany przez Urząd m. st. Warszawy. Na konkurs nadesłano 11 przysłanych prac, z których żadnej nie wykluczono ze względów formalnych. W trakcie posiedzenia Sądu Konkursowego, które odbyło się 16 października, oceniono prace wg określonych kryteriów: idei, formy i ekonomii. Oceniono również zgodność z innymi wymogami, zawartymi w regulaminie konkursu. Sędziowie podjęli decyzję o przyznaniu I i II nagrody oraz jednego wyróżnienia.

Najwięcej, bo 88 punktów na 100 możliwych, otrzymała praca Karola Badyny „Pracownia Rzeźby Forma”. Pracę oceniono najlepiej, ze względu na „najwyższą atrakcyjność formy plastycznej, umiejętne wkomponowanie w otoczenie i dobrą ekspozycję w przestrzeni publicznej. Zdaniem członków Sądu Konkursowego kompozycja pomnika wyraźnie eksponuje postać Wojciecha Korfantego jako męża stanu”.

Zwycięzca otrzymał pierwszą nagrodę w kwocie 40 tysięcy złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji pokonkursowej. Sąd Konkursowy zalecił jednak ograniczenie inskrypcji do napisu „Wojciech Korfanty. 1873-1939, polityk, chrześcijański demokrata”, zmianę wyrazu opracowania granitowej bryły pomnika i napisu oraz nasycenie figury duchem wynikającym z charakteru postaci na podstawie dostępnej ikonografii, analizy sylwetki i rysów twarzy.

W skład Sądu Konkursowego wchodził m.in. dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek.

Więcej informacji na stronie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

do góry