Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel (Belgia) – 29–30 września 2018

 • Pomnik poświęcony poległym w I i II wojnie światowej (fot. A. Siwek, BUWiM IPN) Pomnik poświęcony poległym w I i II wojnie światowej (fot. A. Siwek, BUWiM IPN)
 • Wieniec pod pomnikiem składa polska delegacja (Od lewej: wiceprezes IPN Jan Baster, dyrektor Jacek Miler z MKiDN, senator Antoni Szymański, dyrektor Hubert Czerniuk z MSZ i Tomasz Stachurski z UdsKiOR) (fot. A. Siwek, BUWiM IPN) Wieniec pod pomnikiem składa polska delegacja (Od lewej: wiceprezes IPN Jan Baster, dyrektor Jacek Miler z MKiDN, senator Antoni Szymański, dyrektor Hubert Czerniuk z MSZ i Tomasz Stachurski z UdsKiOR) (fot. A. Siwek, BUWiM IPN)
 • Widok ogólny polskiego cmentarza wojennego w Lommel (fot. A. Siwek, BUWiM IPN) Widok ogólny polskiego cmentarza wojennego w Lommel (fot. A. Siwek, BUWiM IPN)
 • Pomnik, a zarazem ściana ołtarzowa z nazwami miejscowości wyzwolonych przez żołnierzy gen. Maczka (fot. A. Siwek, BUWiM IPN) Pomnik, a zarazem ściana ołtarzowa z nazwami miejscowości wyzwolonych przez żołnierzy gen. Maczka (fot. A. Siwek, BUWiM IPN)
 • Krzyże na grobach polskich żołnierzy (fot. A. Siwek, BUWiM IPN) Krzyże na grobach polskich żołnierzy (fot. A. Siwek, BUWiM IPN)
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Wiceprezes IPN Jan Baster odczytuje list okolicznościowy od Prezesa Instytutu dra Jarosława Szarka (fot. A. Siwek, BUWiM IPN) Wiceprezes IPN Jan Baster odczytuje list okolicznościowy od Prezesa Instytutu dra Jarosława Szarka (fot. A. Siwek, BUWiM IPN)
 • Występ dzieci z polskiej szkoły im. gen. Stanisława Maczka w Antwerpii (fot. A. Siwek, BUWiM IPN) Występ dzieci z polskiej szkoły im. gen. Stanisława Maczka w Antwerpii (fot. A. Siwek, BUWiM IPN)
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli
 • Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli Uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel – Lommel, Belgia, 29–30 września 2018. Fot. Ambasada RP w Brukseli

W dniach 29–30 września w Belgii przebywała delegacja Instytutu Pamięci Narodowej w składzie: wiceprezes Instytutu Jan Baster i dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek. Wizyta związana była z uroczystościami poświęconymi poległym żołnierzom 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, pochowanym na polskim cmentarzu wojennym w Lommel.

Pierwszego dnia przedstawiciele Instytutu uczestniczyli w spotkaniu w ambasadzie polskiej w Brukseli na zaproszenie Artura Orzechowskiego, Ambasadora RP w Królestwie Belgii. Ponadto do ambasady przybyli Antoni Szymański – senator RP, Hubert Czerniuk – dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ, Tomasz Stachurski reprezentujący szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przedstawiciele Polskiej Macierzy Szkolnej, polskich szkół i organizacji społecznych w Belgii. Spotkanie poświęcone było perspektywom promocji polskiej historii i kultury oraz wspierania edukacji polskiej młodzieży w Belgii. Istotnym wsparciem tej misji – bardzo docenionym przez zebranych – jest działalność Instytutu Pamięci Narodowej, oferującego publikacje naukowe i popularnonaukowe, wystawy oraz wykłady swoich edukatorów.
 
Drugiego dnia odbyły się główne uroczystości w Lommel, których organizatorami były Ambasada RP w Brukseli, polskie organizacje społeczne i miejscowe władze samorządowe. Pierwszym punktem programu było złożenie wieńców pod pomnikiem Belgów poległych w pierwszej i drugiej wojnie światowej, znajdującym się przed kościołem św. Piotra. Następnie uczestnicy udali się na polski cmentarz wojenny, gdzie odprawiona została msza święta za poległych polskich żołnierzy. Spoczywa tam 257 Polaków, głównie z 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, którzy zginęli podczas wyzwalania belgijskich miast, a także polscy lotnicy oraz członkowie belgijskiego ruchu oporu. Po mszy świętej odbyła się oficjalna część uroczystości, którą uświetnił generał armii belgijskiej, będący oficjalnym przedstawicielem króla Belgii Filipa I. Stronę belgijską reprezentowali także: burmistrz miasta Lommel Peter Vanvelthoven oraz oficerowie armii belgijskiej i członkowie belgijskich organizacji kombatanckich.
 
Z Polski na uroczystości przybył ponadto Jacek Miler, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imieniu Wojska Polskiego uczestniczyli w ceremonii oficerowie z dowództwa NATO, 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa oraz attache obrony w Królestwie Niderlandów kmdr Andrzej Konkol. Bardzo licznie były reprezentowane polskie organizacje społeczne w Belgii. W części przeznaczonej na oficjalne wystąpienia wiceprezes Jan Baster odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez prezesa IPN dr. Jarosława Szarka. Następnie wraz z dyrektorem Adamem Siwkiem złożył wieniec przed centralnym pomnikiem na cmentarzu.
 
Organizatorzy już teraz zaprosili na przyszłoroczne uroczystości, które będą miały szczególną rangę, gdyż przypadną w 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Belgią oraz w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
do góry