Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy poświęconej generałowi Edwardowi Godlewskiemu – Harasimowicze, 27 września 2018

  • (fot. BUWiM IPN)
  • (fot. BUWiM IPN)
  • (fot. BUWiM IPN)

Wczoraj, 27 września 2018 roku, w Harasimowiczach (gm. Dąbrowa Białostocka) odbyły się uroczystości 78. Rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej generała Edwarda Godlewskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, władz samorządowych, kombatanci, delegacje szkół i instytucji z powiatu sokólskiego oraz mieszkańcy Harasimowicz – rodzinnej wsi generała.

Wartę honorową przy pomniku wystawiła klasa mundurowa z Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, zaś ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowej Białostockiej przybyły poczty sztandarowe. W uroczystościach wzięła również rodzina generała Godlewskiego, której przedstawiciel w przemówieniu dziękował za upamiętnienie generała.

Pamiątkowy wieniec pod pomnikiem złożyła Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Renata Soszyńska. W uroczystościach towarzyszyła jej Agnieszka Rudzińska, główny specjalista w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Generał brygady Edward Józef Godlewski, ps. „Garda”, „Izabelka”, urodził się 10 lipca 1895 roku w Harasimowiczach. Uczestniczył w walkach z Ukraińcami w 1919 roku i w wojnie polsko-bolszewickiej, dowodził 14. Pułkiem Ułanów Jazłowieckich w latach 1936-1939. Brał udział w bitwie nad Bzurą i w obronie Warszawy w trakcie wojny obronnej 1939 roku. W trakcie okupacji niemieckiej dołączył do Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Pełnił funkcje Inspektora Głównego Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, komendanta Obszaru Białystok Armii Krajowej i komendanta Okręgu Kraków Armii Krajowej. Aresztowany 19 października 1944 roku, więziony w Krakowie w więzieniu policyjnym na Montelupich. W grudniu 1944 roku przeniesiono go obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, skąd później trafił do Mauthausen. Tam zmarł z głodu i wycieńczenia w maju 1945 roku, na kilka dni przed wyzwoleniem obozu. Został dwukrotnie odznaczony Orderem Virtuti Militari.

do góry