Nawigacja

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość odsłonięcia pomnika Pamięci Kolejarzy poległych na Podlasiu – Siedlce, 23 września 2018

23 września 2018 roku w Siedlcach odbędą się uroczystości związane z odsłonięciem Pomnika Pamięci Kolejarzy poległych na Podlasiu, organizowane przez Stowarzyszenie Komitetu Odbudowy Pomnika Pamięci Kolejarzy poległych na Podlasiu.

Dla uczczenia wszystkich pomordowanych kolejarzy powstał na przełomie lat 60 i 70 pomnik „Pamięci Kolejarzy poległych na Podlasiu w walce a okupantem w latach 1939–1945”. Po blisko 50 latach nie prezentował się godnie, więc z inicjatywy ówczesnego posła na Sejm RP Krzysztofa Tchórzewskiego, przewodniczącego siedleckiego oddziału NSZZ „Solidarność” Sylwestra Czyżyka i Bogusława Olszewskiego, przy pełnym wsparciu duszpasterza kolejarzy ks. Janusza Wolskiego, powołano w 2015 roku Komitet Odbudowy Pomnika „Pamięci Kolejarzy poległych na Podlasiu w walce z okupantem w latach 1939–1945”. Po odbudowie pomnik będzie upamiętniał również kolejarzy represjonowanych w okresie powojennym.

Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele pw. Świętego Ducha przy ul. Brzeskiej 37 w Siedlcach, o godz. 10.15. Na godzinę 11.30 zaplanowano przejście pocztów sztandarowych, delegacji i gości z kościoła na plac Zdanowskiego przy Dworcu PKP w Siedlcach, miejsce głównych uroczystości, które rozpoczną się o godzinie 12. Na godzinę 12.30 zaplanowano wystąpienia zaproszonych gości. Zakończenie głównej części uroczystości planowane jest na godz. 13.30.

Instytut Pamięci Narodowej wsparł odbudowę pomnika, pokrywając połowę kosztów związanych z inwestycją. Prezes Instytutu objął patronatem niedzielne uroczystości, wraz z władzami miasta Siedlce oraz Polskimi Kolejami Państwowymi S. A..

Szczegółowy plan uroczystości:

  • 10.15 – uroczysta msza święta koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę w kościele pw. Świętego Ducha przy ul. Brzeskiej 37
  • 11.30 – przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji i gości z kościoła pw. Świetego Ducha na ul. Brzeskiej 37 w Siedlcach na miejsce uroczystości, tj. plac Zdanowskiego przy Dworcu PKP w Siedlcach
  • 12.00 – główne uroczystości związane z odsłonięciem pomnika
  • 12.30 – wystąpienia zaproszonych gości
do góry