Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Koniec prac remontowych grobu Policjanta Polskiego w Katowicach - Katowice, 20 września 2018

  • Koniec prac remontowych Grobu Policjanta Polskiego w Katowicach (fot. IPN Katowice)
  • Koniec prac remontowych Grobu Policjanta Polskiego w Katowicach (fot. IPN Katowice)
  • Koniec prac remontowych Grobu Policjanta Polskiego w Katowicach (fot. IPN Katowice)
  • Koniec prac remontowych Grobu Policjanta Polskiego w Katowicach (fot. IPN Katowice)

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach informuje, że zakończyły się prace remontowe Grobu Policjanta Polskiego w Katowicach, który znajduje się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19.

Obiekt powstał w 1993 r. W lipcu 1995 wokół grobu - pomnika umieszczono płyty z nazwiskami zamordowanych w 1940 przez NKWD. Obecnie kompozycja składa się z krzyża katyńskiego, wyodrębnionego grobu policjanta polskiego, szeregu tablic poświęconych funkcjonariuszom państwowym poległym w czasie powstań śląskich, II wojny światowej i po wojnie oraz ich rodzinom. Jest to miejsce pochówku nieznanego policjanta, jeńca Ostaszkowa, zamordowanego w Twerze, którego szczątki ekshumowano w Miednoje
i pochowano w Katowicach w dniu 17.09.1993. Niestety w ostatnim czasie wiele elementów miejsca pamięci uległo zniszczeniu. W wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." z siedzibą w Katowicach zwróciło się do OBUWiM Katowice z prośbą o sfinansowanie remontu.

W związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą utworzenia i poświęcenia tego miejsca pamięci narodowej przywrócenie godnego stanu miejscu stało się jednym z priorytetowych zadań dla katowickiego pionu Upamiętniania na rok 2018 r.
W ramach prac zleconych przez Oddział IPN w Katowicach wykonano renowację i wypoziomowanie elementów granitowych, uzupełnienie liternictwa oraz przebudowę wiecznego znicza.

Dzięki wzmożonym wysiłkom pracowników Oddziału IPN Katowice uczestnicy uroczystych obchodów, które odbyły się 14 września 2018 roku, mogli oddać cześć Policjantom przy wyremontowanym już grobie

do góry