Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość złożenia kwiatów w 96. rocznicę powstania Klubu Sportowego Gedania – Gdańsk, 15 września 2018

  • [fot. IPN Gdańsk] [fot. IPN Gdańsk]
  • [fot. IPN Gdańsk] [fot. IPN Gdańsk]
  • [fot. IPN Gdańsk] [fot. IPN Gdańsk]
  • [fot. IPN Gdańsk] [fot. IPN Gdańsk]
  • [fot. IPN Gdańsk] [fot. IPN Gdańsk]
  • [fot. IPN Gdańsk] [fot. IPN Gdańsk]
  • [fot. IPN Gdańsk] [fot. IPN Gdańsk]

Pod pomnikiem poświęconym pomordowanym i prześladowanym w czasie II wojny światowej członkom Klubu Sportowego Gedania złożyła hołd bohaterom, którzy oddali życie i zdrowie za krzewienie polskości w Wolnym Mieście Gdańsku reprezentacja Oddziału IPN w Gdańsku, na czele z dyrektorem prof. Mirosławem Golonem, członkowie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, na czele z przewodniczącym Marcinem Swaczyną, dyrektor PKP Andrzej Osipów, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda, Andrzej Adamczyk, mecenas Kacper Płażyński, przedstawiciel Muzeum II Wojny Światowej Aleksander Masłowski i mieszkańcy Gdańska.

Wszyscy bolejemy nad tym, że zarówno teren Gedanii, jak i pomnik ulegają dalszemu zniszczeniu. Dzięki staraniom gdańskiego Oddziału IPN udało się doprowadzić do odmalowania pomnika i montażu tymczasowej tablicy (do czasu jego całkowitej renowacji), która zastąpiła przytwierdzoną do pomnika kartkę i zasłoniła otwory po zdemontowanej, oryginalnej tablicy.

W treści tablicy odeszliśmy od powtórzenia liczby 75 ofiar, gdyż wg najnowszych badań (w szczególności dr. hab. Janusza Trupindy) zostały ustalone personalia ponad 116 ofiar oraz co najmniej 128 osób represjonowanych – które przeżyły koszmar obozów koncentracyjnych i były więzione, bądź były robotnikami przymusowymi. Wszystkie te osoby zostały wymienione po prawej stronie tablicy z imienia i nazwiska.

Cześć Ich pamięci!

do góry