Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika na zbiorowej mogile żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. oraz odrestaurowanego nagrobka żołnierza poległego w wojnie polsko-bolszewickiej – Starawieś, 16 września 2018 r.

  • Pomnik na grobie żołnierzy września 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Starejwsi [fot. R. Soszyńska, BUWiM IPN] Pomnik na grobie żołnierzy września 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Starejwsi [fot. R. Soszyńska, BUWiM IPN]
  • Grób Nieznanego Żołnierza, poległego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. na cmentarzu parafialnym w Starejwsi [fot. R. Soszyńska, BUWiM IPN] Grób Nieznanego Żołnierza, poległego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. na cmentarzu parafialnym w Starejwsi [fot. R. Soszyńska, BUWiM IPN]
  • [fot. UG Liw] [fot. UG Liw]
  • [fot. UG Liw] [fot. UG Liw]
  • [fot. UG Liw] [fot. UG Liw]
  • [fot. UG Liw] [fot. UG Liw]
  • [fot. UG Liw] [fot. UG Liw]

16 września 2018 roku w Starejwsi (gmina Liw, powiat węgrowski) odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odnowionej zbiorowej mogiły żołnierzy Wojska Polskiego, biorących udział w kampanii wrześniowej 1939 roku oraz odrestaurowanej mogiły Nieznanego Żołnierza, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Pomnik na grobie Nieznanego Żołnierza, poległego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej stanął w Starejwsi w 1928 roku, w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
 
Pomnik żołnierzy września 1939 roku stanął dwanaście lat później, z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Starawieś Pawła Błasika i lokalnego proboszcza ks. Józefa Blocha. W zbiorowej mogile spoczywa 85 żołnierzy: oficerów i szeregowych, poległych w walkach pod Żulinem i Hutą Gruszczyno, początkowo pochowanych na polu bitwy. Czas nie zatarł pamięci mieszkańców Starejwsi o bohaterach z września 1939 roku i wojny polsko-bolszewickiej, sprawił jednak, że pomniki wymagały remontu. Ten w całości sfinansował Instytut Pamięci Narodowej. Dzięki pracy Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN udało się także ustalić personalia kolejnych żołnierzy spoczywających w zbiorowej mogile. Dziś na tablicach nagrobnych figurują nazwiska 68 poległych żołnierzy, pozostałych 17 jest nieznanych.
 
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godz. 13 mszą świętą w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Starejwsi. Po niej nastąpiło przejście na cmentarz parafialny, gdzie odsłonięto i poświęcono nowe mogiły żołnierzy. Odczytano Apel Poległych, złożono wieńce i zapalono znicze.
 
Instytut Pamięci Narodowej reprezentowała Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Renata Soszyńska, która odczytała list Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka skierowany do uczestników uroczystości. Wzięła także udział w ceremonii odsłonięcia pomników oraz złożyła – w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej - pamiątkowy wieniec na żołnierskiej mogile.
Niedzielne uroczystości zorganizowały gmina Liw i Instytut Pamięci Narodowej.

 Więcej zdjęć na stronie Urzędu Gminy Liw.

do góry