Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego – Brzozów, 3 września 2018

  • [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów] [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów]
  • [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów] [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów]
  • [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów] [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów]
  • [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów] [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów]
  • [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów] [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów]
  • [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów] [fot. K. Gajda-Bator, IPN Rzeszów]
  • [fot. A. Siwek, BUWiM IPN] [fot. A. Siwek, BUWiM IPN]

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Brzozowie odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w brzozowskiej kolegiacie pod przewodnictwem księdza ppłk. Władysława Kozickiego, kapelana Garnizonu Rzeszów. Następnie zebrani udali się na plac przed pomnik Marszałka, gdzie nastąpiło odsłonięcie upamiętnienia, złożenie aktu erekcyjnego, okolicznościowe przemówienia i złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.

Odsłonięcia pomnika dokonali gospodarz miejsca Zygmunt Błaż – starosta brzozowski, Piotr Babinetz – poseł na Sejm RP i Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie.

W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie i dr Piotr Szopa z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, poczty sztandarowe, mieszkańcy miasta i powiatu brzozowskiego, młodzież szkół średnich.

Do uczestników uroczystości prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek skierował list, który odczytał Adam Siwek:

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” – te słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego brzmią jak ponadczasowa lekcja patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny, za którą krew przelewały kolejne pokolenia Polaków. Przekonani o aktualności tych słów odsłaniamy w Brzozowie pomnik człowieka, bez którego nie było by niepodległej Polski...

Popiersie Marszałka wykonał artysta rzeźbiarz Maciej Syrek. Pomnik, współfinansowany przez Instytut Pamięci Narodowej, stoi na placu przed siedzibą władz miasta i powiatu, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego budynku Sokoła, przed którym formowały się oddziały młodych brzozowskich ochotników, aby wyruszyć do walki o niepodległą Ojczyznę w szeregach Legionów Polskich. Wielu z nich nie wróciło do domów. Nazwiska ponad 2300 legionistów z ziemi brzozowskiej znalazły się w kapsule pamięci zamontowanej przy pomniku. Zostaną też umieszczone w specjalnym wydawnictwie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Po uroczystościach w Brzozowskim Domu Kultury odbył się koncert patriotyczny pt. „Niepodległej – ballady i pieśni”, w wykonaniu duetu artystycznego Arleta Lemańska i Wojciech Bardowski.

Więcej na stronie IPN Rzeszów.

do góry