Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP – Warszawa, 1 września 2018 r.

  • [fot. A. Siwek, BUWiM IPN]
  • [fot. A. Siwek, BUWiM IPN]
  • [fot. prezydent.pl]

1 września, o godzinie 17,  przy Grobie Nieznanego Żołnierza, na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbył się uroczysty Apel Pamięci będący częścią obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP. W uroczystości udział wzięli: Prezydent RP Andrzej Duda, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci i mieszkańcy stolicy. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek.

Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przedstawiciele polskich weteranów z kraju i zagranicy wraz z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem złożyli wieńce. W trakcie uroczystości głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, który podziękował kombatantom za możliwość spotkania i wyraził wdzięczność za ich bohaterstwo, odwagę i niezłomność.

Uroczyste obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP odbywają się w ramach Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W Zjeździe bierze udział prawie 300 kombatantów z kraju i 14 państw z czterech różnych kontynentów.

Zjazd został objęty narodowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania Niepodległości.

do góry