Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy na budynku stadionu Polonii Warszawa – Warszawa, 22 sierpnia 2018

  • [fot. B. Nowak, BUWiM IPN]
  • [fot. B. Nowak, BUWiM IPN]
  • [fot. B. Nowak, BUWiM IPN]

We środę, 22 sierpnia 2018 roku na stadionie Polonii Warszawa, przy ul. Konwiktorskiej 6 odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy upamiętniającej udział batalionu „Pięść” zgrupowania „Radosław” AK w walkach o Dworzec Gdański podczas Powstania Warszawskiego. Uroczystości zostały zorganizowane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Uroczystości, rozpoczęte o godz. 10 zgromadziły licznych gości. Głos zabrali Poseł na Sejm RP Andrzej Melak, który odczytał list od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster, który odczytał list od Prezesa IPN dr Jarosława Szarka, przedstawiciel dzieci żołnierzy Batalionu „Pięść” Roman Bielański, syn Ryszarda Bielańskiego ps. „Rom” i honorowy Prezes Klubu Sportowego „Polonia” Jerzy Piekarzewski. Tablicę odsłonili Maciej Materka, Jan Baster i Roman Bielański.

Okolicznościowy wieniec pod tablicą złożył Zastępca Prezesa IPN Jan Baster. Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa reprezentowała Zastępca Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Renata Soszyńska.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego odwołuje się do tradycji kontrwywiadu II Rzeczypospolitej i Armii Krajowej. Szczególne miejsce w tej tradycji ma Batalion AK „Pięść”. Został on sformowany w przeddzień Powstania Warszawskiego w zgrupowaniu „Radosław”. Uczestniczył w walkach na Woli, Starówce, następnie w Puszczy Kampinoskiej. Trzon jednostki stanowił Referat 993/W, kryptonim „Wapiennik”. Był to specjalny oddział bojowy pozostający w dyspozycji kontrwywiadu AK, specjalizujący się w likwidacji zdrajców Ojczyzny – szpiegów i kolaborantów.

do góry