Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Akcja „63 dni Powstania Warszawskiego” – Łódź, 26 lipca 2018

Bartłomiej Nowak
Data publikacji 26.07.2018

Pracownicy pionu upamiętniania walk i męczeństwa IPN Oddział w Łodzi rozpoczęli coroczną akcje oznaczania grobów powstańców warszawskich (w tym również symbolicznych) zlokalizowanych na łódzkich nekropoliach biało-czerwoną szarfą z napisem „63 dni Powstania Warszawskiego”.

Chcemy w ten prosty sposób upamiętnić bohaterów walki o wolność ojczyzny, a także poprzez fizyczne wyróżnienie miejsc ich pochówku pokazać mieszkańcom naszego miasta odwiedzającym cmentarze jak wielu weteranów tego narodowego zrywu spoczywa w Łodzi.

Nasza aktualna ewidencja zawiera dane o ponad 100 osobach pochowanych na trzynastu łódzkich nekropoliach, zarówno wyznaniowych (rzymskokatolickich, ewangelicko-luterańskiej i żydowskiej) jak i komunalnych i wojskowej.

do góry