Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Pamięci Jana Franczuka - Lwów, Ukraina, 11 czerwca 2018

11 czerwca 2018 roku na Cmentarzu Janowskim we Lwowie na Ukrainie odbyła się ceremonia poświęcenia nagrobka byłego prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi Jana Franczuka. Udział w niej wzięli konsul RP Rafał Kocot, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz z małżonką, Teresa Dutkiewicz z Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Z Warszawy przybył prezes Towarzystwa Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie Andrzej Sprycha, który został upoważniony przez IPN do złożenia wieńca na grobie w imieniu Instytutu.

Na grobie byłego prezesa PTOnGW stanął pomnik z czerwonego granitu, na którym zostały wyszczególnione zasługi zmarłego. Płytę zdobi krzyż i godło Polski – orzeł w koronie. Jest to wyraz wdzięczności i uznania dla Jana Franczuka za jego ogromne zaangażowanie i poświęcenie na rzecz opieki nad polskimi miejscami pamięci we Lwowie, a w szczególności ochronę  grobów bohaterów walczących o niepodległość Rzeczypospolite i polski Lwów.

Nowy nagrobek powstał dzięki wsparciu finansowemu Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Więcej na stronie Kuriera Galicyjskiego.

Fot. Krzysztof Szymański.

do góry