Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Polscy harcerze odnawiają mogiły polskich legionistów w Stryju - 31 maja-3 czerwca 2018

  • Sprzątanie mogił (fot. Anna Żukowska) Sprzątanie mogił (fot. Anna Żukowska)
  • Sprzątanie mogił (fot. Anna Żukowska) Sprzątanie mogił (fot. Anna Żukowska)
  • Sprzątanie mogił (fot. Anna Żukowska) Sprzątanie mogił (fot. Anna Żukowska)
  • Mogiły przed i po wykarczowaniu (fot. Anna Żukowska) Mogiły przed i po wykarczowaniu (fot. Anna Żukowska)
  • Mogiła przed i po uprzątnięciu (fot. Anna Żukowska) Mogiła przed i po uprzątnięciu (fot. Anna Żukowska)
  • Mogiła przed, w trakcie i po uprzątnięciu (fot. Anna Żukowska) Mogiła przed, w trakcie i po uprzątnięciu (fot. Anna Żukowska)
  • Mogiły przed i po sprzątaniu (fot. Anna Żukowska) Mogiły przed i po sprzątaniu (fot. Anna Żukowska)
  • Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku wraz z członkami Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Anna Żukowska) Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku wraz z członkami Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (fot. Anna Żukowska)
  • Podziękowania od Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Podziękowania od Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej

W dniach od 31 maja do 3 czerwca 2018 roku w Stryju na Ukrainie gościła Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku pod dowództwem harcmistrza Andrzeja Rybusa-Tołłoczki. Celem wyjazdu była akcja sprzątania cmentarza legionistów polskich w Stryju. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych – wysokie temperatury powietrza oraz burza w trakcie drugiego dnia – a także dużej liczby grobów do renowacji (około 160 mogił) w ciągu dwóch dni harcerzom udało się przywrócić należny temu miejscu wizerunek. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku i osobom niezwiązanym, które pomagały w sprzątaniu polskich mogił, serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i w imieniu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Stryju – opiekuna mogił polskich legionistów na tamtejszym cmentarzu. Czuwaj!

do góry