Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Akcja społeczna „Łodzianie Żołnierzom Niepodległości”

U schyłku lat 80. XX w. Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi rozpoczął kontynuowaną obecnie przez Związek Strzelecki Oddział Łódź akcję ewidencjonowania i oznaczania okolicznościowymi tabliczkami grobów osób zasłużonych w walce o niepodległość Polski i kształtowanie granic II Rzeczpospolitej, znajdujących się na łódzkich cmentarzach. W 2018 r. pracownicy pionu upamiętniania IPN w Łodzi wyszli z propozycją połączenia sił i  stworzenia nowego – jubileuszowego wzoru tabliczki oraz przeprowadzenia tegorocznej akcji z udziałem młodzieży szkolnej.

Opracowany przez nich wzór wyglądał w sposób następujący: logotyp Moja Niepodległa, napis Żołnierzowi (Żołnierzom) Niepodległości, orzeł wojskowy wz. 1919 i „podpisy” Oddział IPN w Łodzi oraz Piłsudczycy. Druk tabliczek został sfinansowany przez IPN.

Akcja pod hasłem „Łodzianie Żołnierzom Niepodległości” odbyła się 19 kwietnia na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej i objęła wszystkie jego części (rzymskokatolicką, luterańską i prawosławną). W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi oraz członkowie organizacji patriotycznych, którzy okolicznościowymi tabliczkami oznaczyli ponad 100 grobów bohaterów walk o niepodległość od powstańców styczniowych zaczynając na uczestnikach wojny polsko-bolszewickiej kończąc.

Akcja miała również wymiar edukacyjny jakim był spacer po cmentarzu z przystankami przy wybranych grobach gdzie licealiści mieli okazję wysłuchać krótkich prelekcji na temat spoczywających w nich żołnierzy i wydarzeń, w których brali udział. Uczestnicy akcji dowiedzieli się również czym są groby wojenne i jakie uwarunkowania prawne są z nimi związane.

 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Wzór nowej tabliczki
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
 • Łodzianie Żołnierzom Niepodległości (fot. Marzena Kumosińska)
do góry