Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Prace ekshumacyjne w Kamionce i Żerczycach

Kamionka gm. Reńska Wieś woj. opolskie

W dniach 22–23 marca 2018 r. BUWiM przeprowadziło prace ekshumacyjne w celu podjęcia szczątków żołnierzy sowieckich poległych 20 marca 1945 r.. Mieli oni być pochowani w dwóch miejscach, na polu „Olszówka” za wsią oraz na terenie wsi na posesji przy ul. Szkolnej. W wyniku prac udało się podjąć szczątki jednego z nich z posesji przy ul. Szkolnej i pochować ponownie na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kędzierzynie-Koźlu. Przy żołnierzu znaleziono broń, hełm oraz rzeczy osobiste. Niestety, nie udało się go zidentyfikować.

Żerczyce, gm. Nurzec-Stacja, woj. podlaskie

W dniu 27 marca 2018 r. BUWiM przeprowadziło na polach wsi Żerczyce ekshumacje dwóch żołnierzy poległych około 22 lipca 1944 r. W wyniku prac ekshumowano szczątki żołnierza sowieckiego oraz żołnierza Wehrmachtu. Pierwszy z nich został pochowany na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Milejczycach w obecności przedstawicieli ambasady rosyjskiej w Warszawie, drugi – w Bartoszach koło Ełku. Przy pierwszym z żołnierzy znaleziono oprócz amunicji menażkę wojskową, przy drugim – elementy niemieckiego wyposażenia wojskowego. Niestety, żołnierzy nie udało się zidentyfikować. 

 • Kamionka (woj. opolskie) – elementy oporządzenia i amunicja odnalezione przy poległym czerwonoarmiście. Fot. Piotr Kędziora-Babiński BUW IPN
  Kamionka (woj. opolskie) – elementy oporządzenia i amunicja odnalezione przy poległym czerwonoarmiście. Fot. Piotr Kędziora-Babiński BUW IPN
 • Kamionka (woj. opolskie) – rzeczy osobiste poległego pod Kamionką. Fot. Piotr Kędziora-Babiński BUW IPN
  Kamionka (woj. opolskie) – rzeczy osobiste poległego pod Kamionką. Fot. Piotr Kędziora-Babiński BUW IPN
 • Kamionka (woj. opolskie) – trumna z odnalezionymi szczątkami żołnierza Armii Czerwonej na chwilę przed złożeniem do grobu na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Kędzierzynie-Koźlu. Fot. Piotr Kędziora-Babiński BUW IPN
  Kamionka (woj. opolskie) – trumna z odnalezionymi szczątkami żołnierza Armii Czerwonej na chwilę przed złożeniem do grobu na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Kędzierzynie-Koźlu. Fot. Piotr Kędziora-Babiński BUW IPN
 • Żerczyce (woj. podlaskie) – element oporządzenia odnaleziony przy szczątkach żołnierza Armii Czerwonej. Fot. Piotr Kędziora-Babiński BUW IPN
  Żerczyce (woj. podlaskie) – element oporządzenia odnaleziony przy szczątkach żołnierza Armii Czerwonej. Fot. Piotr Kędziora-Babiński BUW IPN
 • Żerczyce (woj. podlaskie) – mogiła odnalezionego pod Żerczycami i pochowanego na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Bartoszach k. Ełku żołnierza Armii Czerwonej. Fot. Piotr Kędziora-Babiński BUW IPN
  Żerczyce (woj. podlaskie) – mogiła odnalezionego pod Żerczycami i pochowanego na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Bartoszach k. Ełku żołnierza Armii Czerwonej. Fot. Piotr Kędziora-Babiński BUW IPN
do góry