Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Narada polonijna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

8 marca 2018 br. dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek uczestniczył w organizowanej przez MSZ naradzie polonijnej z udziałem ambasadorów oraz wszystkich konsulów, odpowiedzialnych za współpracę ze środowiskami polskimi w krajach Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu oraz w Rosji. Głównym celem narady była prezentacja celów i założeń współpracy różnych instytucji i organów Państwa Polskiego z Polonią i Polakami za granicą. Przeprowadzono również dyskusję nad najbardziej efektywnymi sposobami i instrumentami służącymi skutecznej realizacji tych celów.

Dla Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu szczególne znaczenie miała dyskusja panelowa na temat: „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego w świecie oraz problematyka miejsc pamięci narodowej za granicą”. Dyskusja odbyła się w Akademii Dyplomatycznej przy ul. Podwale, moderatorem był ambasador tytularny Henryk Litwin. Podczas narady poruszono szereg istotnych zagadnień związanych z działalnością IPN w obszarze upamiętniania walk i męczeństwa poza granicami Polski.

 

do góry