Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej powrót Górnego Śląska do Macierzy

  • Mieszkańcy w strojach ludowych na tle tablicy. Fot. „Dziennik Zachodni”
    Mieszkańcy w strojach ludowych na tle tablicy. Fot. „Dziennik Zachodni”
  • Odsłonięcie tablicy przez ministra Wojciecha Kolarskiego i wojewodę Jakuba Wieczorka. Fot. „Dziennik Zachodni”
    Odsłonięcie tablicy przez ministra Wojciecha Kolarskiego i wojewodę Jakuba Wieczorka. Fot. „Dziennik Zachodni”
  • Widok ogólny upamiętnienia. Fot. Radio Katowice
    Widok ogólny upamiętnienia. Fot. Radio Katowice

20 czerwca 2017 r., w 95. rocznicę powrotu Górnego Śląska w granice Rzeczypospolitej, w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wszystkim tym działaczom niepodległościowym i bojownikom o narodową sprawę, którzy przyczynili się do tego doniosłego wydarzenia.

Zwieńczona wizerunkiem Orła tablica, umieszczona na ścianie westybulu siedziby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, została wykonana przez znanego artystę rzeźbiarza, Marka Moderau. Podczas jej odsłonięcia dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder odczytał list okolicznościowy Prezesa IPN, w którym dr Jarosław Szarek napisał m.in., że inicjatywa uczczenia wybitnych działaczy na rzecz polskości Śląska jest szczególnie ważna nie tylko dla IPN, ale dla całej społeczności regionu, którego związki z Polską zostały okupione wielką ofiarą.

Najwyższe władze państwowe reprezentował Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W uroczystości uczestniczył również wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Po zakończeniu uroczystości zgromadzeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego, największego bojownika o polskość Śląska.

Tablica została w całości sfinansowana ze środków Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. 

do góry