Nawigacja

Bieżąca działalność Biura

Oddaliśmy hołd uczestnikom Powstania Styczniowego – 19-22 stycznia 2023

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Grób Szymona Tokarzewskiego – fot. Mateusz Niegowski
Grób Józef Kępiński ; Kwatera 31, Rząd 2, Grób 17-18 – fot. Mateusz Niegowski
Grób Władysława Jastrzębowskiego; kwatera 162, rząd 5, miejsce 16, 17 – fot. Mateusz Niegowski

W związku z 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego największego w XIX w. polskiego zrywu narodowego, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek oddał hołd powstańcom, którzy w czasie walk, głównie partyzanckich, dążyli do zerwania kajdan rosyjskiego zaborcy.

20 stycznia 2023 r. złożyliśmy wieniec w kwaterze powstańców styczniowych na Cmentarzu Wojskowy na Powązkach oraz zapaliliśmy biało - czerwone znicze.

 

 

Na pięciu grobach weteranów Powstania Styczniowego pochowanych na Cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki) i wpisanych do ewidencji prowadzonej przez BUWiM również zapłonęły znicze pamięci:

  1. Józef Kępiński ; Kwatera 31, Rząd 2, Grób 17-18
  2. Władysław Jastrzębowski; kwatera 162, rząd 5, miejsce 16, 17 
  3. Tadeusz Odrowąż-Wilkoński; kwatera 37, rząd IV, miejsce 5
  4. Szymon Tokarzewski; kwatera 25, rząd 4, miejsce 1
  5. Ignacy Mickiewicz; kwatera 207, rząd 1, grób 19

 

 

Powstanie Styczniowe było największym zrywem niepodległościowym XIX wieku. 22 stycznia 1863 r. w Warszawie ukonstytuował się Rząd Narodowy, który wezwał „naród Polski, Litwy i Rusi” do walki przeciw carskiemu zaborcy. Nierówna walka z rosyjskim imperium trwała do jesieni 1864 r., a na Podlasiu – gdzie walczył powstańczy oddział ks. Stanisława Brzóski – do wiosny 1865 r. Cena za marzenia o niepodległej Polsce była ogromna – po stłumieniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i wszechobecna rusyfikacja. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków. Władze carskie większość jego uczestników ukarały śmiercią bądź zesłali w głąb Rosji.

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN zaangażowane jest w kultywowanie pamięci o tych, którzy walczyli i przelewali krew za niepodległą i suwerenną Polskę, a po wojnach bądź powstaniach wrócili do cywilnego życia, choć często na emigracji, z dala od najbliższych i umiłowanej Ojczyzny.

Obecnie w ewidencji mamy wpisanych przeszło 5300 miejsc spoczynku tych, którzy swoją postawą oraz walką o niepodległą i suwerenną Ojczyznę walnie przyczyniły się do wyzwolenia Narodu Polskiego, z czego prawie 580 grobów powstańców styczniowych. Z tygodnia na tydzień te liczby stale rosną.

Co roku udzielamy dotacji celowych oraz przyznajemy świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobami weteranów w myśl ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Jeżeli ktokolwiek ma wiedzę o zaniedbanym grobie bohatera, powinien się do nas zgłaszać.

***

W związku ze zbliżającą się 160-tą rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie w dniu 19 stycznia udekorowali groby weteranów powstania 1863 r. biało-czerwoną wstęgą.

 

 

20 stycznia na Starym Cmentarzu w Rzeszowie zaprezentowany został wykaz istniejących grobów Powstańców Styczniowych na terenie województwa podkarpackiego. Wykaz sporządzony przez dr. Piotra Szopę, naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie. Dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie dokonał oznaczenia tabliczkami „Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski” groby znajdujące się na rzeszowskim cmentarzu. Zapalono na nich także biało-czerwone znicze. 

 

 

20 stycznia 2023 r. w ramach akcji "Oddaj hołd weteranom Powstania 1863 r.", przygotowanej przez pracowników Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, na grobach weteranów powstania styczniowego, znajdujących się na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej oraz komunalnym przy ul. Białej w Lublinie, zostały zapalone znicze.

 

 

 

W ramach obchodów 160-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, zorganizowanych 22 stycznia 2023 r. przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, p. Sylwia Kostyra z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie przedstawiła prelekcję pt. „Upamiętnianie miejsc pochówku weteranów powstania styczniowego na terenie Lubelszczyzny”.

Prezentacja przybliżyła zgromadzonym kwestie dotyczące ewidencji oraz opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem grobów weteranów powstania styczniowego. Była także okazją do zaprezentowania efektów przeprowadzonych przez OBUWiM remontów istniejących lub wykonania nowych upamiętnień na grobach uczestników zrywu 1863 r.

 

do góry