Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Oddaliśmy hołd uczestnikom Powstania Styczniowego – 19-22 stycznia 2023

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
Grób Szymona Tokarzewskiego – fot. Mateusz Niegowski
Grób Józef Kępiński ; Kwatera 31, Rząd 2, Grób 17-18 – fot. Mateusz Niegowski
Grób Władysława Jastrzębowskiego; kwatera 162, rząd 5, miejsce 16, 17 – fot. Mateusz Niegowski

W związku z 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego największego w XIX w. polskiego zrywu narodowego, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek oddał hołd powstańcom, którzy w czasie walk, głównie partyzanckich, dążyli do zerwania kajdan rosyjskiego zaborcy.

20 stycznia 2023 r. złożyliśmy wieniec w kwaterze powstańców styczniowych na Cmentarzu Wojskowy na Powązkach oraz zapaliliśmy biało - czerwone znicze.

 

 • Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
  Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
 • Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
  Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
 • Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
  Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
 • Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
  Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
 • Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
  Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
 • Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
  Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
 • Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
  Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
 • Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
  Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
 • Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski
  Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera uczestników powstania styczniowego - fot. Mateusz Niegowski

 

Na pięciu grobach weteranów Powstania Styczniowego pochowanych na Cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki) i wpisanych do ewidencji prowadzonej przez BUWiM również zapłonęły znicze pamięci:

 1. Józef Kępiński ; Kwatera 31, Rząd 2, Grób 17-18
 2. Władysław Jastrzębowski; kwatera 162, rząd 5, miejsce 16, 17 
 3. Tadeusz Odrowąż-Wilkoński; kwatera 37, rząd IV, miejsce 5
 4. Szymon Tokarzewski; kwatera 25, rząd 4, miejsce 1
 5. Ignacy Mickiewicz; kwatera 207, rząd 1, grób 19

 

 • Grób Szymona Tokarzewskiego – fot. Mateusz Niegowski
  Grób Szymona Tokarzewskiego – fot. Mateusz Niegowski
 • Grób Józef Kępiński ; Kwatera 31, Rząd 2, Grób 17-18 – fot. Mateusz Niegowski
  Grób Józef Kępiński ; Kwatera 31, Rząd 2, Grób 17-18 – fot. Mateusz Niegowski
 • Grób Władysława Jastrzębowskiego; kwatera 162, rząd 5, miejsce 16, 17 – fot. Mateusz Niegowski
  Grób Władysława Jastrzębowskiego; kwatera 162, rząd 5, miejsce 16, 17 – fot. Mateusz Niegowski
 • Grób Ignacego Mickiewicza; kwatera 207, rząd 1, grób 19 – fot. Mateusz Niegowski
  Grób Ignacego Mickiewicza; kwatera 207, rząd 1, grób 19 – fot. Mateusz Niegowski
 • Grób Ignacego Mickiewicza; kwatera 207, rząd 1, grób 19 – fot. Mateusz Niegowski
  Grób Ignacego Mickiewicza; kwatera 207, rząd 1, grób 19 – fot. Mateusz Niegowski
 • Grób Tadeusza Odrowąż-Wilkońskiego; kwatera 37, rząd IV, miejsce 5 – fot. Mateusz Niegowski
  Grób Tadeusza Odrowąż-Wilkońskiego; kwatera 37, rząd IV, miejsce 5 – fot. Mateusz Niegowski

 

Powstanie Styczniowe było największym zrywem niepodległościowym XIX wieku. 22 stycznia 1863 r. w Warszawie ukonstytuował się Rząd Narodowy, który wezwał „naród Polski, Litwy i Rusi” do walki przeciw carskiemu zaborcy. Nierówna walka z rosyjskim imperium trwała do jesieni 1864 r., a na Podlasiu – gdzie walczył powstańczy oddział ks. Stanisława Brzóski – do wiosny 1865 r. Cena za marzenia o niepodległej Polsce była ogromna – po stłumieniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i wszechobecna rusyfikacja. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków. Władze carskie większość jego uczestników ukarały śmiercią bądź zesłali w głąb Rosji.

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN zaangażowane jest w kultywowanie pamięci o tych, którzy walczyli i przelewali krew za niepodległą i suwerenną Polskę, a po wojnach bądź powstaniach wrócili do cywilnego życia, choć często na emigracji, z dala od najbliższych i umiłowanej Ojczyzny.

Obecnie w ewidencji mamy wpisanych przeszło 5300 miejsc spoczynku tych, którzy swoją postawą oraz walką o niepodległą i suwerenną Ojczyznę walnie przyczyniły się do wyzwolenia Narodu Polskiego, z czego prawie 580 grobów powstańców styczniowych. Z tygodnia na tydzień te liczby stale rosną.

Co roku udzielamy dotacji celowych oraz przyznajemy świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobami weteranów w myśl ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Jeżeli ktokolwiek ma wiedzę o zaniedbanym grobie bohatera, powinien się do nas zgłaszać.

***

W związku ze zbliżającą się 160-tą rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie w dniu 19 stycznia udekorowali groby weteranów powstania 1863 r. biało-czerwoną wstęgą.

 

 • Akcja oznaczania biało-czerwoną wstęgą grobów Weteranów – 19 stycznia 2023
  Akcja oznaczania biało-czerwoną wstęgą grobów Weteranów – 19 stycznia 2023
 • Akcja oznaczania biało-czerwoną wstęgą grobów Weteranów – 19 stycznia 2023
  Akcja oznaczania biało-czerwoną wstęgą grobów Weteranów – 19 stycznia 2023
 • Akcja oznaczania biało-czerwoną wstęgą grobów Weteranów – 19 stycznia 2023
  Akcja oznaczania biało-czerwoną wstęgą grobów Weteranów – 19 stycznia 2023

 

20 stycznia na Starym Cmentarzu w Rzeszowie zaprezentowany został wykaz istniejących grobów Powstańców Styczniowych na terenie województwa podkarpackiego. Wykaz sporządzony przez dr. Piotra Szopę, naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie. Dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie dokonał oznaczenia tabliczkami „Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski” groby znajdujące się na rzeszowskim cmentarzu. Zapalono na nich także biało-czerwone znicze. 

 

 • Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego 1863-2023 – Stary Cmentarz w Rzeszowie. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego 1863-2023 – Stary Cmentarz w Rzeszowie. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego 1863-2023 – Stary Cmentarz w Rzeszowie. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego 1863-2023 – Stary Cmentarz w Rzeszowie. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
 • Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego 1863-2023 – Stary Cmentarz w Rzeszowie. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN
  Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego 1863-2023 – Stary Cmentarz w Rzeszowie. Fot. Katarzyna Gajda-Bator IPN

 

20 stycznia 2023 r. w ramach akcji "Oddaj hołd weteranom Powstania 1863 r.", przygotowanej przez pracowników Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, na grobach weteranów powstania styczniowego, znajdujących się na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej oraz komunalnym przy ul. Białej w Lublinie, zostały zapalone znicze.

 

 • Oddaj hołd weteranom Powstania 1863 r. – Lublin, 20 stycznia 2023
  Oddaj hołd weteranom Powstania 1863 r. – Lublin, 20 stycznia 2023
 • Oddaj hołd weteranom Powstania 1863 r. – Lublin, 20 stycznia 2023
  Oddaj hołd weteranom Powstania 1863 r. – Lublin, 20 stycznia 2023
 • Oddaj hołd weteranom Powstania 1863 r. – Lublin, 20 stycznia 2023
  Oddaj hołd weteranom Powstania 1863 r. – Lublin, 20 stycznia 2023
 
 
 • FOT. IPN we Wrocławiu
  FOT. IPN we Wrocławiu
 • FOT. IPN we Wrocławiu
  FOT. IPN we Wrocławiu
 • FOT. IPN we Wrocławiu
  FOT. IPN we Wrocławiu
 

 

W ramach obchodów 160-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, zorganizowanych 22 stycznia 2023 r. przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, p. Sylwia Kostyra z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie przedstawiła prelekcję pt. „Upamiętnianie miejsc pochówku weteranów powstania styczniowego na terenie Lubelszczyzny”.

Prezentacja przybliżyła zgromadzonym kwestie dotyczące ewidencji oraz opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem grobów weteranów powstania styczniowego. Była także okazją do zaprezentowania efektów przeprowadzonych przez OBUWiM remontów istniejących lub wykonania nowych upamiętnień na grobach uczestników zrywu 1863 r.

 

 • Fot. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  Fot. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Fot. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  Fot. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Fot. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  Fot. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

do góry