Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont pomnika na grobie weterana powstania styczniowego - Grabowiec, 13 września 2022

Zakończyły się prace związane z remontem pomnika na grobie uczestnika powstania styczniowego Jana Mitrockiego, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w miejscowości Grabowiec, pow. zamojski, woj. lubelskie.

  • Pomnik przed i po remoncie - fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Pomnik przed i po remoncie - fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

 

Prace zostały sfinansowane z budżetu Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

W 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, grób Jana Mitrockiego został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 631).

 

  • Pomnik po remoncie - fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Pomnik po remoncie - fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
  • Pomnik przed remontem - fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Pomnik przed remontem - fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

 

do góry