Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wykonanie nowego nagrobka na grobie weterana powstania styczniowego – Lublin, 28 czerwca 2022 r.

Zakończyły się prace związane z wykonaniem nowego nagrobka na grobie uczestnika powstania styczniowego Franciszka Wnukiewicza, zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie (sektor P1KG, rząd 2, nr 4).  

W 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, grób Franciszka Wnukiewicza został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny – 93).

 

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

 

Franciszek Wnukiewicz - s. Jana i Franciszki z Kalinowskich, ur. w 1846 r. w parafii Łęczna. W powstaniu walczył w oddziale Rudnickiego. Brał udział w bitwie pod Fajsławicami. Odznaczony Medalem Niepodległości. Zmarł 26 maja 1935 r. w Lublinie.

 

  • Nagrobek Franciszka Wnukiewicza przed renowacją. Fot. Sylwia Kostyra/IPN Lublin
    Nagrobek Franciszka Wnukiewicza przed renowacją. Fot. Sylwia Kostyra/IPN Lublin
  • Nowy nagrobek Franciszka Wnukiewicza. Fot. Sylwia Kostyra/IPN Lublin
    Nowy nagrobek Franciszka Wnukiewicza. Fot. Sylwia Kostyra/IPN Lublin
  • Nowy nagrobek Franciszka Wnukiewicza. Fot. Sylwia Kostyra/IPN Lublin
    Nowy nagrobek Franciszka Wnukiewicza. Fot. Sylwia Kostyra/IPN Lublin

 

do góry