Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Prace remontowe na grobie Józefa Broniewicza – Kazimierz Dolny

  • Prace remontowe na grobie Józefa Broniewicza – po remoncie
  • Prace remontowe na grobie Józefa Broniewicza – przed remontem

Zakończyły się prace związane z remontem nagrobka uczestnika powstania styczniowego Józefa Broniewicza, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Kazimierzu Dolnym, pow. puławski, woj. lubelskie.

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

W 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, grób Józefa Broniewicza został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 1942).

do góry