Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” – Zwonowice, 22 czerwca 2022

 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Zwonowicach. Fot. Danuta Mikoda/IPN

22 czerwca 2022 r. na cmentarzu parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Zwonowicach przy ul. Sumińskiej odbyła się uroczystość oznaczenia grobu śp. ppor. Hermana Masarczyka znakiem pamięci „Tobie Polsko”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach we współpracy z Urzędem Gminy Lyski. W uroczystości wzięli udział: rodzina powstańca śląskiego, Jan Kwaśniewicz - naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach, Grzegorz Gryt – wójt Gminy Lyski, Grzegorz Dudek – zastępca wójta Gminy Lyski, ks. Józef Frelich proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Zwonowicach, Franciszek Marcol – dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Konstantego Damrota w Zwonowicach wraz z uczniami, reprezentacja Szkoły Podstawowej w Lyskach, Aurelia Oklesińska – dyrektor Biblioteki Publicznej w Lyskach oraz Adam Mandera – komendant Straży Gminnej.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentował Jan Kwaśniewicz naczelnik OBUWiM w Katowicach, który poprowadził uroczystość. Po przywitaniu gości przybliżył zgromadzonym genezę akcji „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud! Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia” oraz symbolikę znaku pamięci „Tobie Polsko”. Podczas uroczystości życiorys powstańca przybliżyła Danuta Mikoda - pracownik OBUWiM w Katowicach. Następnie Jan Kwaśniewicz dokonał oznaczenia grobu, a zgromadzeni goście złożyli kwiaty. Nie zabrakło także modlitwy, którą poprowadził ks. Józef Frelich. Na zakończenie głos zabrał Grzegorz Gryt - wójt Gminy Lyski oraz Łukasz Kasparek – prawnuk powstańca.

Śp. ppor. Herman Masarczyk urodził się 24 sierpnia 1897 r. w Zwonowicach był synem Roberta i Alojzy z d. Franosz. W latach 1911-1916 pracował w kopalni w Rydułtowach. 02 czerwca 1916 r. został powołany do służby w wojsku niemieckim, gdzie służył do lutego 1919 r. Po zwolnieniu z wojska wrócił do pracy w kopalni. Następnie w latach 1919-1921 należał do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Brał czynny udział w akcji plebiscytowej oraz III powstaniu śląskim. Służył wówczas w 10 kompanii 5 pułku rybnickiego. Uczestniczył w walkach toczonych na froncie Nędza, Szychowice, Dziergowice, Kędzierzyn, Blachownia i Góra św. Anny. Został ciężko ranny w nogę pod Kędzierzynem na skutek czego została mu amputowana poniżej kolana. W 1922 r. rozpoczął pracę na kolei jako dróżnik na odcinku Rydułtowy – Sumina. Rok później wstąpił do Związku Powstańców Śląskich. W czasie okupacji niemieckiej został zwolniony z pracy za udział w powstaniu śląskim. W latach powojennych pełnił funkcję radnego Zwonowic. Został odznaczony Medalem Niepodległości, Gwiazdą Górnośląską (1925 r.) oraz Śląskim Krzyżem Powstańczym (1969 r.). Zmarł 10 maja 1983 r.

Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci „Tobie Polsko” opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach rozpoczęła się 5 lipca 2021 r. w dzień setnej rocznicy zakończenia III powstania śląskiego.

 • Grób śp. ppor. Hermana Masarczyka.
  Grób śp. ppor. Hermana Masarczyka.
 • Legitymacja ppor. Hermana Masarczyka.
  Legitymacja ppor. Hermana Masarczyka.
 • Ppor. Herman Masarczyk.
  Ppor. Herman Masarczyk.
do góry