Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu, 25 czerwca 2022

 • Znak pamięci "Tobie Polsko".
  Znak pamięci "Tobie Polsko".
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko” w Lublińcu. Fot. Krzysztof Łojko/IPN

25 czerwca 2022 r. na cmentarzu parafialnym pw. św. Mikołaja w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej odbyła się uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. Franciszka Przybycina znakiem pamięci „Tobie Polsko”, która  została zorganizowana przez  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach z Urzędem Miasta Lubliniec.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi przedstawiciele rodziny z Janem Wystrachem na czele,  Anna Jończyk-Drzymała – zastępca burmistrza Miasta Lubliniec, Józef Korpak – sekretarz Miasta Lubliniec, ks. Konrad Mrozek – proboszcz parafii św. Mikołaja w Lublińcu, ks. mjr Przemysław Tur – kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, hm. Mariusz Maciów – komendant Hufca ZHP Lubliniec, Adam Kurus z Oddziałowego Biura Edukacji Nardowej IPN w Katowicach oraz harcerze.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentował Jan Kwaśniewicz – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, który poprowadził uroczystość. Po przywitaniu gości przybliżył zgromadzonym genezę akcji „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud! Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia” i symbolikę znaku pamięci „Tobie Polsko”. Po nim głos zabrał Jan Wystrach, który przybliżył postać powstańców śląskich: Franciszka i Augustyna Przybycina. Następnie J. Kwaśniewicz dokonał oznaczenia grobu. Nie zabrakło także modlitwy, którą poprowadził ks. ks. mjr Przemysław Tur. Zgromadzeni uczcili pamięć powstańców śląskich złożeniem kwiatów. Na zakończenie głos zabrał Józef Korpak, który zwrócił uwagę na rolę powstańców śląskich w powrocie części Górnego Śląska do Polski w 1922 r.

Zobacz również: http://historialubliniec.slask.pl/index.php/franiszek-przybycin

 • Grób Franciszka Przybycina.
  Grób Franciszka Przybycina.
 • Zdjęcie rodzinne Franciszka Przybycina.
  Zdjęcie rodzinne Franciszka Przybycina.
do góry