Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

80. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – Suwałki, 14 lutego 2022

W ramach obchodów 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, 14 lutego 2022 w Suwałkach odbyła się uroczystość poświęcenia wyremontowanego przez Instytut Pamięci Narodowej grobu wojennego żołnierza AK i WiN Stanisława Wiśniewskiego „Zagłoby”, pochowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej. W uroczystości udział wzięli rodzina śp. Stanisława Wiśniewskiego, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Jarosław Kowalewski, starosta suwalski Witold Kowalewski, starosta augustowski Jarosław Szlaszyński, a także między innymi przedstawiciele Wojska Polskiego, Podlaskiego Kuratorium Oświaty i Lasów Państwowych, zaś IPN reprezentował naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dr Jarosław Schabieński.

Następnie delegacja organizatorów wydarzenia – komendant WKU w Suwałkach ppłk Jarosław Kowalewski oraz dr Jarosław Schabieński złożyli wizytę weteranowi AK i WiN – Fabianowi Daniłowiczowi lat 95.

do góry