Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczysta msza św. w intencji żołnierzy i dowódców Armii Krajowej – Szczecin, 13 lutego 2022

W związku z uroczystościami 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową w południe 13 lutego 2022 r. w bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła została odprawiona uroczysta msza św. w intencji żołnierzy i dowódców Armii Krajowej.

Po nabożeństwie zostały złożone kwiaty w kaplicy Armii Krajowej, gdzie znajduje się m.in. ufundowana przed trzema laty przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN tablica „W hołdzie kresowym żołnierzom Armii Krajowej”.

Ta wyjątkowa rocznica dała asumpt do przybliżenia historii kaplicy AK, która dla wielu jest jednym z ważniejszych miejsc pamięci w Szczecinie. Z tej okazji Oddział IPN w Szczecinie zaprojektował i sfinansował wykonanie tablicy informacyjnej. Tablica wykonana jest z grawerowanego i zapuszczanego czarną emalią mosiądzu. Na tablicy umieszczono napis w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim

 

"KAPLICA ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ/ POD WEZWANIEM ŚW. BARBARY I ŚW. JERZEGO/ UFUNDOWANA W LATACH 1983-85 PRZEZ WETERANÓW AK/ ÓWCZESNEGO WOJEWÓDZTWA SZCZECIŃSKIEGO"

 

Poszczególne wersje językowe oddzielone są od siebie wieńcem laurowym - symbolem zwycięstwa. W tle napisów widać delikatny zarys "kotwicy" - znaku Polski Walczącej. Tablica umieszczona została na metalowym postumencie w kolorze czarnym, na której od frontu zamocowany został również znak Polski Walczącej.

 

 

W imieniu pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie udział w uroczystościach wzięli dr Paweł Skubisz – Dyrektor Oddziału oraz Krzysztof Męciński – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, które odpowiadało za realizację tego zadania.

 

Historia Kaplicy

W latach 80-tych XX wieku kombatanci Armii Krajowej wyszli z inicjatywą utworzenia kaplicy poświęconej żołnierzom Armii Krajowej. Pomysł utworzenia takiej kaplicy spotkał się z przychylnością ówczesnego gospodarza katedry: ks. biskupa Kazimierza Majdańskiego. Wystrój wnętrz jest dziełem wielu wybitnych artystów takich jak Irena Kisielewska, Sławomir Lewiński czy Roman Czerwieniec. Prace, nad którymi czuwał Stanisław Latour ukończono w 1985 r. Tego samego roku 9 czerwca kaplica została poświęcona przez biskupa Kazimierza Majdańskiego. Kaplicę ozdobiono dwoma kolorowymi witrażami przedstawiającymi patronów kaplicy - Św. Barbarę (prawa strona) i Św. Jerzego (lewa strona).  Znajduje się w niej kamienny ołtarz z wykutym napisem: OJCZYŹNIE DALIŚMY SWOJE SERCA/ SWOJĄ KREW/ SWOJE ŻYCIE; na ołtarzu znajduje się dębowy krzyż z ryngrafem. Po lewej stronie krzyża, na murze - Krzyż Powstania Warszawskiego, a po prawej – Krzyż Armii Krajowej oraz wiele tablic pamiątkowych poświęconych Armii Krajowej, Narodowym Siłom Zbrojnym, Cichociemnym, Sanitariuszkom, Harcerzom, i innym. W kaplicy upamiętniono też ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej.

do góry