Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

79. rocznica zbrodni w Parośli – Szczecin, 9 lutego 2022

79 lat temu, 9 lutego 1943 r. w polskiej kolonii Parośla Pierwsza oddział UPA dokonał pierwszego zbiorowego i zorganizowanego mordu na ludności polskiej. Ze szczególnym okrucieństwem zostało zamordowanych ponad 173 Polaków. Zbrodnia w Parośli uznawana jest za początek ludobójstwa wołyńskiego, choć do pojedynczych mordów na Polakach dochodziło już wcześniej.
 
Hołd ofiarom w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oddał Krzysztof Męciński – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.
 
Uroczystość odbyła się pod pomnikiem Pamięci Ofiar nacjonalistów ukraińskich w latach 1939–1947 powstałym z inicjatywy Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć. Wykonanie dokumentacji oraz budowę pomnika sfinansował Instytut Pamięci Narodowej. Pomnik jest upamiętnieniem tysięcy Polaków, mieszkańców Wołynia i Małopolski Wschodniej, ofiar ludobójstwa dokonanego w latach 1939–1947 przez członków ukraińskich organizacji nacjonalistycznych OUN-UPA. Autorką pomnika jest prof. Katarzyna Radecka. Za realizację formalno-prawną budowy pomnika oraz nadzór nad pracami odpowiadało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Szczecinie.
do góry