Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Rocznica śmierci Zbigniewa Godlewskiego #Grudzień70 – 17 grudnia 2021

17 grudnia 1970 r. w Gdyni, podczas tłumienia przez władze PRL protestów robotniczych, został zastrzelony przez żołnierzy LWP 18-letni robotnik Zbigniew Godlewski. Protestujący przemaszerowali z jego ciałem niesionym na drzwiach ulicami miasta. Pochód ten stał się symbolem „czarnego czwartku” i inspiracją do stworzenia Ballady o Janku Wiśniewskim.

W kolejną rocznicę tego tragicznego wydarzenia naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi Bartosz Bijak wraz z dyrekcją i uczniami Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym, do której w latach 1959-1964 uczęszczał Zbyszek, zapalił znicz pod tablicą upamiętniającą dawnego ucznia tej placówki. Tablica została ufundowana przez IPN Oddział w Łodzi w 2020 r.

do góry