Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość "W Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" 13.12. godz. 17:00

Uroczystość "W Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" 13.12. godz. 17:00
Uroczystość "W Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" 13.12. godz. 17:00
Uroczystość "W Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" 13.12. godz. 17:00
Uroczystość "W Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" 13.12. godz. 17:00
Uroczystość "W Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" 13.12. godz. 17:00
Uroczystość "W Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" 13.12. godz. 17:00
Uroczystość "W Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" 13.12. godz. 17:00
Uroczystość "W Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" 13.12. godz. 17:00
Uroczystość "W Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" 13.12. godz. 17:00

W związku z 40. rocznicą wprowadzenia przez komunistyczny reżim stanu wojennego w Polsce, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, przy współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną, w wyjątkowy sposób uczcił pamięć bohaterów tamtych dni.

Podczas ogólnomiejskich obchodów na Placu Solidarności miał miejsce uroczysty Apel Pamięci. Zaprezentowano też widowisko świetlno-muzyczne, połączone z prezentacją archiwalnych zdjęć i filmów z okresu stanu wojennego. Oprawę muzyczną zapewnił kwartet smyczkowy wykonując utwór Canzona di Barocco Henryka Czyża, wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta.

W czasie poprzedzającym uroczystość wyświetlany był krótki film zawierający plansze z informacjami o przebiegu i ofiarach stanu wojennego w Szczecinie przygotowany przez szczeciński OBUWiM.

Przemówienie wygłosił dr Paweł Skubisz, Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie, który odczytał również list od dr. Karola Nawrockiego, Prezesa IPN. Ponadto głos zabrali: Zbigniew Bogucki, Wojewoda Zachodniopomorski oraz Stanisław Wziątek, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Modlitwie za ofiary stanu wojennego przewodniczył ks. bp. Henryk Wejman, biskup pomocniczy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Kwiaty pod posągiem Anioła Wolności złożyła delegacja IPN w składzie: dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie dr Paweł Skubisz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Szczecinie Krzysztof Męciński, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr hab. Sebastian Ligarski oraz zastępca naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego Szymon Nowacki.

Uroczystość w całości została przygotowana przez szczeciński OBUWiM, przy współpracy z wieloma urzędami i instytucjami.

do góry