Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont pomnika na grobie weterana powstania styczniowego - Lublin, 3 grudnia 2021

  • Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

Zakończyły się prace związane z remontem pomnika na grobie uczestnika powstania styczniowego Andrzeja Kondrackiego, pochowanego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie (sekcja 15C, rząd XXVII, grób  nr 25).

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

  • Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

Andrzej Kondracki - ur. 1839 r. w Krępcu. W powstaniu 1863 r. walczył pod dowództwem Borelowskiego-Lelewela (w pierwszej i trzeciej kampanii) oraz Kryńskiego (latem 1863 r. walczył pod Sławatyczami i Fajsławicami).

Zmarł 2 maja 1917 r. 

W 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, grób ww. na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 1837).

Oprac. na podstawie:

- Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, oprac. Z. Bieleń, WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 1985, s. 26.


 

do góry