Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont pomnika na grobie weterana powstania listopadowego oraz styczniowego - Lublin, 3 grudnia 2021

  • Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

Zakończyły się prace związane z remontem pomnika na grobie uczestnika powstania listopadowego i styczniowego Seweryna Liniewskiego, spoczywającego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie (sekcja 13, rząd I, grób  nr 6).

Remont obejmował prace konserwatorskie i restauratorskie przy części pionowej wykonanej z piaskowca, z uwzględnieniem odtworzenia zwieńczenia z krzyżem, a także  przemurowanie części poziomej obiektu.

Powyższe prace race zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

  • Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

Seweryn Liniewski - ur. 1 stycznia 1814 r. w Warszawie, s. Józefa i Małgorzaty z  Osuchowskich. W 1831 r. przerwał naukę w Gimnazjum Wojewódzkim w Lublinie i zaciągnął się do 2. Pułku Krakusów Lubelskich, z którym brał udział w powstaniu listopadowym, gdzie dosłużył się stopnia podoficerskiego. Po jego zakończeniu pracował w Wydziale Skarbowym w Lublinie, a następnie osiadł w Lejnie na Podlasiu, zajmując się gospodarstwem. W 1861 r. współpracował z przedstawicielami Komitetu Powstańczego na Podlasiu. W 1863 r. pełnił funkcję zastępcy naczelnika powiatu radzyńskiego. Po upadku powstania sprzedał rodzinny majątek i osiedlił się w Lublinie. Pod koniec życia spisał pamiętniki, obejmujące lata 1814-92, które stały się cennym materiałem historycznym do dziejów Powstań Listopadowego i Styczniowego na Lubelszczyźnie. Zmarł 13 kwietnia 1892 r. w Lublinie.

W 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, grób ww. na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 31).

Oprac. na podstawie:

- M. Gmiter, B. Kotowski, K. Kucharska, B. Laskowska, L. popek, Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej w Lublinie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin 1990, s. 74.

- Z. Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Towarzystwo Miłośników Lublina, Lublin 1985, s. 28.

do góry