Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Dnia 11 listopada 2021 r. w Suwałkach w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się współorganizowany przez IPN w Białymstoku XVI Młodzieżowy Marsz Niepodległości, który został zapoczątkowany przez suwalską młodzież w 2006 r. Obchody rozpoczęto umieszczając na wpisanych do rejestru IPN grobach Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Polski tabliczki, składając kwiaty i zapalając znicze. Uroczystemu umieszczeniu tabliczek „Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski” towarzyszyła harcerska warta honorowa wystawiona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Po mszy św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach rozpoczął się marsz. Organizatorzy złożyli kwiaty pod Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja, po czym przemaszerowali pod pomnik POW zlokalizowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej. IPN w uroczystości reprezentowali pracownicy OBUWiM dr Jarosław Schabieński i Barbara Żylińska.

do góry