Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Upamiętniliśmy kpt. Wacława Denhoffa-Czarnockiego

W przeddzień Święta Niepodległości, Regina Dąbkowska oraz Karolina Dąbrowska (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy) złożyły wiązankę kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym kpt. Wacława Denhoffa-Czarnockiego.

Upamiętnienie powstało z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i zostało całkowicie sfinansowane przez OBUWiM w Gdańsku.

Kpt Wacław Denhoff-Czarnocki (1894–1927) – był żołnierzem I Brygady Legionów Polskich, członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej oraz obrońcą Lwowa. Walczył podczas wojny polsko-bolszewickiej. Został czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Niepodległości. Był także utalentowanym pisarzem, poetą oraz tłumaczem. Napisał kilka zwrotek do popularnej pieśni „O mój rozmarynie”. Ponadto był pomysłodawcą i współzałożycielem klubu piłkarskiego „Polonia Warszawa”. Nazwa powstałej w 1911 r. drużyny miała przypominać o Polsce, która znajdowała się wciąż pod zaborami. Kpt Wacław Denhoff-Czarnocki zmagał się z ciężką chorobą płuc, której nabawił się w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zmarł 11 kwietnia 1927 r. w Bydgoszczy. Został pochowany na tutejszym Cmentarzu Nowofarnym. Miejsce pochówku Kapitana zostało po latach odnalezione przez kibiców Polonii Warszawa. W 2020 r. OBUWiM IPN w Gdańsku ufundowało obelisk upamiętniający kpt. Wacława Denhoffa-Czarnockiego.

do góry