Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Kolejny bohater wpisany do ewidencji grobów weteranów – ks. ppłk. Szymon Żółtowski

W sierpniu 1944 r. duchowny odprawiał msze święte dla Powstańców Warszawskich.

Szymon Żółtowski urodził się 18 lipca 1886 r. w Libawie, w rodzinie Jana i Petroneli z d. Nowickiej. W 1890 r. przeniósł się z rodzicami do Petersburga. Tam uczył się w szkole podstawowej, a następnie w Katolickim Gimnazjum im. św. Katarzyny. Po złożeniu egzaminu maturalnego w 1904 r. wstąpił do Seminarium Duchownego, studiując na wydziale filozoficzno-teologicznym. 13 maja 1909 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Jako wikary pełnił posługę w parafii w Nieświeżu, a następnie w parafiach w Orle, Mścisław, Mińsk Litewski, oraz w Moskwie. Piastował również godność prefekta Korpusu Kadetów Generała Bachtina oraz szkół powszechnych i gimnazjów, m.in. Gimnazjum Męskiego i Żeńskiego w Orle, w Mińsku Litewskim – Złotej Górze jak również sześciu gimnazjów w Moskwie i dwóch Instytutów dla Szlachetnych Panien.

15 maja 1915 r. ks. Szymon Żółtowski został proboszczem-kuratorem parafii w Tule, a następnie w Moskwie. Tamże stał się kapelanem i opiekunem polskiej społeczności. Po wybuchu rewolucji w Rosji został uwięziony przez bolszewików. Udało mu się wrócić do Polski dzięki wymianie jeńców w 1922 r. W odrodzonej Ojczyźnie 27 listopada 1923 r. został proboszczem parafii wojskowej w Zegrzu, sprawując opiekę duszpasterską nad garnizonami w Zegrzu, Legionowie, Beniaminowie, Pułtusku i Działdowie. Jednocześnie sprawował godność prefekta w Szkołach Podchorążych oraz w Szkołach Rodzin Wojskowych.

6 września 1939 r. został ewakuowany do Kowla, skąd powrócił do Warszawy. Zamieszkał wraz z matką i siostrą w Choszczówce pod Legionowem i stamtąd dojeżdżał do Warszawy, aby sprawować posługę w kościele akademickim pw. św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

W sierpniu 1944 r. odprawiał msze święte dla Powstańców, zastępując m.in. ks. Dziekana Jana Kowalczyka. Podczas sprawowania takiej mszy, 16 sierpnia 1944 r. został wzięty przez Niemców do niewoli. Udało mu się jednak zbiec w drodze do obozu w Pruszkowie.

Po zakończeniu działań wojennych udał się do diecezji włocławskiej, a następnie 15 września 1947 r. zostaje skierowany do Gdańska jako proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Dolnym Mieście, w której, wyjąwszy dwuletni okres posługi w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku, sprawował opiekę duszpasterską przez 28 lat.

Ks. Szymon Żółtowski zmarł 20 lutego 1977 r. w Gdańsku. Został pochowany na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku.

Prezes IPN dr Karol Nawrocki wpisał grób ks. ppłk kanonika Szymona Żółtowskiego do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod nr 1607.

  • Kolejny bohater wpisany do ewidencji grobów weteranów – ks. ppłk. Szymon Żółtowski
  • Kolejny bohater wpisany do ewidencji grobów weteranów – ks. ppłk. Szymon Żółtowski
  • Kolejny bohater wpisany do ewidencji grobów weteranów – ks. ppłk. Szymon Żółtowski
do góry