Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont grobu wojennego żołnierza Legionów Polskich Franciszek Stetkiewicz – Lublin

  • Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

Zakończyły się prace związane z remontem grobu wojennego, w którym spoczywa żołnierz Legionów Polskich Franciszek Stetkiewicz, zlokalizowanego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie (sektor 25A).

W ramach przeprowadzony prac poddano zabiegom konserwatorko-restauratorskim istniejącą płytę nagrobną, którą następnie umieszczono na nowej podstawie z piaskowca, a także wykonano symbol orła legionowego.

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

Grób znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie grobu innego legionisty – Jana Wojtkiewicza, którego remont IPN sfinansował w 2017 r.

 

  • Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

 

Franciszek Stetkiewicz – ur. w czerwcu 1893 r. w m. Łojki gm. Grabówka pow. częstochowski, s. Stanisława i Anny z d. Dregier. Do Legionów Polskich wstąpił w 1914 r. Początkowo służył w piechocie, następnie przeniesiony do 1. Pułku Ułanów, gdzie służył w 3 szwadronie. 11 kwietnia 1915 r. został ranny pod Dęblinem nad Wieprzem, leczył się w szpitalu wojskowym barakowym w Dziedzicach. Zmarł 8 sierpnia 1915 r. w miejscowości Okładowice pow. Lublin. Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz pośmiertnie Krzyżem Niepodległości (1933 r.). 

do góry