Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Prace porządkowe na mogiłach Powstańców Wielkopolskich i więźniarek z Ravensbrück – Gorzów Wielkopolski

30 października 2021 r. harcerze ze Szczepu Harcerskiego Czarna Trzynastka posprzątali groby Powstańców Wielkopolskich i więźniarek z Ravensbrück, pochowanych na nieczynnym już cmentarzu Świętokrzyskim w Gorzowie Wielkopolskim, a 1 listopada harcerze Szczepu Harcerskiego Czarna Trzynastka z 13 PGDH "Czarne Niedźwiedzie" oraz 13 GDSH "Czarne Szeregi" z Hufca ZHP Gorzów, pod przewodnictwem druha Marka Zblewskiego Komendanta Szczepu oraz druhny Weroniki Kałużnej zaciągnęli wartę honorową na Cmentarzu Świętokrzyskim przy ulicy Warszawskiej.

Działania harcerzy wpisują się w działalność Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział w Szczecinie. Mając na uwadze wspólne cele realizowane przez IPN i ZHP Oddział IPN w Szczecinie w dniu 1 października 2020 r. podpisał  porozumienie o współpracy z Chorągwią Lubuską ZHP. W ramach porozumienia harcerze opiekują się grobami Powstańców Wielkopolskich i więźniarek z Ravensbrück. Akcja sprzątania grobów jest kolejną wspólną akcją Oddziału IPN w Szczecinie i harcerzy z Gorzowa.

do góry