Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont nagrobka weterana powstania styczniowego - Wojsławice, 29 października 2021

Zakończyły się prace związane z remontem pomnika na grobie uczestnika powstania styczniowego Szymona Typczyńskiego, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w miejscowości Wojsławice, pow. chełmski, woj. lubelskie.

Przeprowadzone prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

ppor. Szymon Typczyński - ur. 1842 r., zm. 22 marca 1922 r. Figuruje w Imiennym wykazie weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r., uznanych na zasadzie ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dziennik Praw Nr 65 Ex 1919 r.) przez komisję kwalifikacyjną i zatwierdzonych przez Min. Spraw Wojsk. i Ministra Skarbu, w: Dodatek do dziennika Personalnego nr 5:  L. porząd. 3227.

 

W 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, grób ww. został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 1635).

 

 

 

do góry