Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie zbudowało i wyremontowało w ubiegłych latach kilkadziesiąt grobów osób zasłużonych dla Polski, przede wszystkim weteranów walk o niepodległość.

Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN
Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN
Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN
Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN
Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN
Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN
Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN
Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN
Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN
Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN
Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN
Krakowski IPN remontuje groby weteranów walk o niepodległość Polski. Fot. IPN

IPN współpracuje w tych działaniach z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. Finalizowane są procedury formalne związane z remontami następnych kilkunastu grobów. Plan na przyszłe lata obejmuje kilkadziesiąt kolejnych mogił. Obecnie realizowane są remonty grobów następujących osób:

 • Leonard Dunin-Brzeziński, cmentarz Rakowicki, kwatera 5 wojskowa, rząd płd., grób nr 8
  Gen. bryg. Leonard Dunin-Brzeziński (1862-1941), jako były oficer armii rosyjskiej, w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Był żołnierzem 5. Dywizji Syberyjskiej, w 1920 r. dostał się do niewoli bolszewickiej, działał w Związku Sybiraków w Warszawie.
 • Adam Chudzik, cmentarz Rakowicki, kwatera XXIV b, rząd 3, grób nr 16
  Adam Chudzik (1896-1950), ochotnik Legionów Polskich, walczył w obronie Lwowa oraz w wojnie polsko-bolszewickiej, w dwudziestoleciu międzywojennym służył w Żandarmerii Wojskowej, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, walczył o Monte Cassino.
 • Aleksander Dellman, cmentarz Rakowicki, kwatera XIXA, rząd 16, grób nr 1
  Płk. Aleksander Dellman (1894-1969) ps. „Dziadek”, żołnierz Armii Polskiej we Francji gen. Józefa Hallera, służba zawodowa w Wojsku Polskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego (5. Pułk Strzelców Podhalańskich, następnie 3. Pułk Strzelców Podhalańskich i 86. pułk piechoty), uczestnik kampanii wrześniowej w ramach 13. pułku piechoty, uczestnik konspiracji ZWZ-AK w Tarnowie i Krakowie, po wojnie organizator Armii Polskiej w Kraju, więzień komunistycznego aparatu represji.
 • Kwatera Września 1939
  Kontynuacja prac remontowych kwatery wojennej żołnierzy Września 1939 – zbiorowa mogiła, w której pochowanych jest sześciu żołnierzy WP: Zdzisław Mielec oraz dwóch żołnierzy WP o nieznanych personaliach – zginęli we wrześniu 1939, Marian Kwiatkowski i Ludwik Łapczyński – zmarli z ran 1 września 1939, Józef Głowacz – zmarł z powodu ran w styczniu 1940.
 • Adam Tarnowski, cmentarz parafialny w Jangrocie
  Adam Tarnowski (1911-1946) ps. „Olek”, oficer Wojska Polskiego, organizator i kierownik Rady Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na powiat Olkusz. Został zastrzelony przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji w Trzyciążu 10 października 1946 r.
 • Bolesław Zmysło, cmentarz parafialny w Bolesławiu
  Bolesław Zmysło (1903-1920), żołnierz V Batalionu Strzelców Olkuskich, który to batalion w ramach 9. Pułku Piechoty Legionów brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej na terenie Łotwy. Zmarł 3 lutego 1920 r. w Krasławiu.
 • Marian Hyla, cmentarz parafialny w Jordanowie
  Ppłk. Marian Hyla (1891-1971), uczestnik wojny polsko-ukraińskiej, wojny polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej 1939 r. na wybrzeżu. W dwudziestoleciu międzywojennym w służbie wojskowej, m.in. w 12. pułku piechoty w Wadowicach, dowódca w jednostkach Korpusu Ochrony Pogranicza oraz komendant Powiatowej Komendy Uzupełnień.
 • Zbigniew Kondal, cmentarz parafialny w Olszówce
  Ppor. Zbigniew Kondal (1917-1945) ps. „Dick”, uczestnik kompanii wrześniowej 1939 r, oficer Armii Krajowej, 2. pułku piechoty Legionów AK i 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. W lipcu 1945 r. został zastrzelony przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa podczas obławy.
 • Aleksander Krzystyniak, cmentarz komunalny w Nowym Targu
  Aleksander Krzystyniak (1911-1944) „Szarotka”, partyzant Armii Krajowej, zginął podczas niemieckiej obławy we wrześniu 1944 r. na Lubaniu.
 • Wincenty Kręcichwost, cmentarz komunalny w Ryglicach
  Wincenty Kręcichwost, żołnierz 38. pułku piechoty Strzelców Lwowskich, poległ 7 września 1939 r. w miejscowości Joniny.
 • Bracia Bolesław i Zbigniew Machowiczowie, cmentarz komunalny w Wieliczce
  Zbigniew Machowicz (1900-1918), student Politechniki Lwowskiej, wstąpił jako ochotnik do Legionów Polskich, zginął tragicznie w październiku 1918.
  Bolesław Machowicz (1899-1920), student Politechniki Lwowskiej, walczył w szeregach 53. Pułku Piechoty Legionów w wojnie polsko-bolszewickiej, zginął pod Rohatynem we wrześniu 1920 r.
 • Ignacy Boduch, cmentarz parafialny w Szczucinie
  Ignacy Boduch (1915-1945) ps. „Tarzan”, żołnierz Armii Krajowej (placówka „Malwina”), dowódca drużyny z Odmętu. 25 lipca 1945 r. został zastrzelony przez funkcjonariuszy komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Henryk Leks, cmentarz parafialny w Sancygniowie
  Henryk Leks (1904-1971), żołnierz Wojny Obronnej 1939, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, uczestnik walk o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię.
 • Mieczysław Podolski, cmentarz komunalny w Kielcach
  Mieczysław Podolski (1890-1969), wstąpił do Legionów Polskich, służył w 4. pułku piechoty a następnie w I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, podczas II wojny światowej uczył na tajnych kompletach w Warszawie, nauczyciel i dyrektor szkoły.
 • Jerzy Kudas, cmentarz parafialny w Kunowie
  Jerzy Kudas (1915-1944) ps. „Karaś”, przed wojną służył w 6. Pułku Lotniczym we Lwowie, kierował oddziałem lotniczym zapasowym na obszarze Okręgu Radom-Kielce Armii Krajowej, brał udział w akcjach dywersyjnych, zginął podczas próby aresztowania przez Niemców w czerwcu 1944 r.
do góry