Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

„Tobie Polsko” — hołd dla powstańca śląskiego Jana Nepomucena Stęślickiego – Siemianowice Śląskie, 26 października 2021

 • „Tobie Polsko” — hołd dla powstańca śląskiego Jana Nepomucena Stęślickiego – Siemianowice, 26 października 2021
 • „Tobie Polsko” — hołd dla powstańca śląskiego Jana Nepomucena Stęślickiego – Siemianowice, 26 października 2021
 • „Tobie Polsko” — hołd dla powstańca śląskiego Jana Nepomucena Stęślickiego – Siemianowice, 26 października 2021
 • „Tobie Polsko” — hołd dla powstańca śląskiego Jana Nepomucena Stęślickiego – Siemianowice, 26 października 2021
 • „Tobie Polsko” — hołd dla powstańca śląskiego Jana Nepomucena Stęślickiego – Siemianowice, 26 października 2021
 • „Tobie Polsko” — hołd dla powstańca śląskiego Jana Nepomucena Stęślickiego – Siemianowice, 26 października 2021
 • „Tobie Polsko” — hołd dla powstańca śląskiego Jana Nepomucena Stęślickiego – Siemianowice, 26 października 2021
 • „Tobie Polsko” — hołd dla powstańca śląskiego Jana Nepomucena Stęślickiego – Siemianowice, 26 października 2021
 • „Tobie Polsko” — hołd dla powstańca śląskiego Jana Nepomucena Stęślickiego – Siemianowice, 26 października 2021

26 października 2021 r. w Siemianowicach Śląskich na cmentarzu przy ul. Michałkowickiej odbyła się uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. dra Jana Nepomucena Stęślickiego znakiem pamięci „Tobie Polsko”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach. Wzięli w nim udział: dr Ewa Piaskowska z mężem – wnuczka śp. J. N. Stęślickiego, Adam Skowronek – sekretarz Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie wraz z Krzysztofem Nosem – naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu, ks. Bogdan Wieczorek – proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego, podinsp. Michał Szynol – komendant Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich wraz ze swoim zastępcą podinsp. Waldemarem Wierzyckim, dr Emilian Kocot wraz dr. Krzysztofem Brożkiem reprezentujący Śląską Izbę Lekarską, harcerze, młodzież z siemianowickich szkół, członkowie Stowarzyszenia Aktywni Silesia oraz poczet sztandarowy Miasta Siemianowice Śląskie. Biuro ds. Seniorów z Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich reprezentowała koordynator ds. seniorów Beata Łuczak. Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością przedstawiciele siemianowickich klubów seniora.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentował  Jan Kwaśniewicz – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, który poprowadził uroczystość. Po przywitaniu gości przybliżył zgromadzonym genezę akcji „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud! Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia” i symbolikę znaku pamięci „Tobie Polsko”. Po nim głos zabrał Wojciech Kempa, który przybliżył rolę siemianowiczan w III powstaniu śląskim. Następnie J. Kwaśniewicz przybliżył postać śp. Jana Nepomucena Stęślickiego i dokonał oznaczenia grobu. Nie zabrakło także modlitwy, którą poprowadził ks. prob. Bogdan Wieczorek. Zgromadzeni uczcili pamięć śp. Jana  Nepomucena Stęślickiego złożeniem kwiatów. Na zakończenie głos zabrała dr Ewa Piaskowska, która zwróciła uwagę na wkład dziadka w rozwój kulturalny Siemianowic Śląskich oraz krzewienie postawy patriotycznej w takich osobach jak Wojciech Korfanty czy dr Maksymilian Wilimowski.

Śp. Jan Nepomucen Stęślicki urodził się 11 maja 1866 r. w Kętrzynie. Studiował medycynę we Wrocławiu i Lipsku. W roku 1892 uzyskał dyplom lekarski, a rok później osiadł w Hucie Laura (dziś dzielnica Siemianowic Śląskich). Jego mieszkanie było miejscem spotkań polskich działaczy narodowych. Za propolską działalność był wielokrotnie szykanowany przez pruskich funkcjonariuszy. Od 1903 r. piastował stanowisko przewodniczącego Okręgu Śląskiego Związku Sokołów Polskich w Niemczech oraz był współzałożycielem Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku. Należał także do Towarzystwa Czytelni Ludowych, Towarzystwa Szerzenia Elementarzy Polskich na Śląsku. W 1918 r. był delegatem na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Przed wybuchem I powstania śląskiego prowadził konspiracyjne kursy sanitarne i był założycielem siemianowickiej delegatury PCK. W czasie I i II powstania śląskiego zajmował się służbą medyczną. Opatrywał, leczył i ukrywał rannych powstańców. Zaangażowany był również w pracę siemianowickiego komisariatu plebiscytowego jako zastępca przewodniczącego. W czerwcu 1922 r. uczestniczył w uroczystości przejęcia przez polską administrację Górnego Śląska w Katowicach. Zmarł 11 września 1922 r. w uzdrowisku w Międzygórzu (Dolną Śląsk) i został pochowany w Siemianowicach Śląskich.

 • Fotografia za Z. Janeczek Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich w świetle historii w Siemianowicki Rocznik Muzealny nr 15 2016
  Fotografia za Z. Janeczek Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich w świetle historii w Siemianowicki Rocznik Muzealny nr 15 2016

Polecamy także film o Janie Nepomucenie Stęślickim przygotowany przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach: http://powstaniaslaskie.com.pl/jan-nepomucen-steslicki/

 • Znak pamięci "Tobie Polsko".
  Znak pamięci "Tobie Polsko".
do góry