Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice, 1 października 2021

„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.
„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego – Pilchowice. Fot. K. Łojko.

1 października 2021 r. o godz. 11.00. w Pilchowicach na cmentarzu parafialnym przy ul. Dworcowej odbyła się uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Feliksa Michalskiego znakiem pamięci „Tobie Polsko”, która zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyła rodzina śp. Feliksa Michalskiego z p. Adamem Ramsem — Prezydentem Miasta Knurów na czele (wnukiem powstańca). Miejscowe władze samorządowe reprezentowała p. Dagmara Dzida — sekretarz Gminy Pilchowice, a Instytut Pamięci Narodowej Jan Kwaśniewicz — naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach. W uroczystości wziął udział również ks. proboszcz Dariusz Gołek oraz gminny poczet sztandarowy i młodzież szkolna ze sztandarami szkolnymi.

Śp. ppor. Feliks Michalski urodził się 29 grudnia 1898 r. w Szerokiej. Uczestniczył w I wojnie światowej, a następnie wstąpił do Armii gen J. Hallera. Brał udział w wojnie polsko—bolszewickiej. W III powstaniu śląskim pełnił funkcję dowódcy III batalionu w pułku żorskim. Należał również do Polskiej Organizacji Wojskowej. W dniu wybuchu II  wojny światowej, podczas pełnionych obowiązków służbowych został postrzelony. W wyniku odniesionych ran zmarł tego samego dnia. Za działalność niepodległościową został odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Górnośląską oraz Medalem Niepodległości.

  • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego - zdjęcie z książki „Żołnierze III Powstania Śląskiego”, str. 231.
    „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Feliksa Michalskiego - zdjęcie z książki „Żołnierze III Powstania Śląskiego”, str. 231.

Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach rozpoczęła się 5 lipca 2021 r w dzień setnej rocznicy zakończenia III powstania śląskiego. Znak pamięci „Tobie Polsko” ma formę proporczyka o rozmiarach ok. 20 x 8 cm wykonanego z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokację „Tobie Polsko”, pod którą znajduje się wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej napisy „Grób Powstańca Śląskiego” i „Instytut Pamięci Narodowej”. Proporzec jest  wzorowany na sztandarze powstańczym „Tobie Polsko”, który wykonano na początku 1920 r. w pracowni przy redakcji „Katolika” w Bytomiu i który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Muzeum posiada także fotografię z uroczystości upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja, która przedstawia pochód mieszkańców wsi Osiek (pow. strzelecki, woj. opolskie) z tymże sztandarem niesionym przez A. Szulca do Rozmierzy. Uroczyści te obchodzono na całym Górnym Śląsku w niedzielę 2 maja 1920 r. i były to pierwsze legalne obchody tej rocznicy na tym terenie. Dzięki postanowieniom artykułu 88 Traktatu Wersalskiego o przeprowadzeniu plebiscytu, dla zapewnienia jego bezstronności, w lutym 1920 r. obszar plebiscytowy wyłączono z państwa niemieckiego i poddano kontroli wojsk alianckich, a pełnię władzy przejęła na nim Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska z gen. Henri Le Rondem na czele. Umożliwiło to Polakom legalne demonstrowanie swoich dążeń i używanie symboli narodowych.

  • Znak pamięci "Tobie Polsko".
    Znak pamięci "Tobie Polsko".
do góry