Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wykonanie nowego nagrobka na mogile śp. ppor Edwarda Guza – Mełgiew

 

 • grób po remoncie
  grób po remoncie
 • grób po remoncie
  grób po remoncie

 

Na początku września Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN odebrało prace związane z wykonaniem nowego nagrobka śp. ppor Edwarda Guza, który zlokalizowany jest na cmentarzu parafialnym w Mełgwi gm. Świdnik.

 

Nowy pomnik wykonano z granitu, a na krzyżu umieszczono Orła Legionowego. Na tablicy memoratywnej umieszczono zapis, informujący o tym, iż Edward Guz walczył o wolność i niepodległość Polski. Wspomniany grób został wpisany do ewidencji grobów weteranów pod numerem 1529

 

 • Grób przed remontem
  Grób przed remontem
 • Grób przed remontem
  Grób przed remontem

 

Śp. Edward Guz – ur. w grudniu 1885 r. w Lublinie, s. Józefa i Teofili de domo Wdowiak. Był członkiem POW, następnie od 30 lipca 1915 r., jako ochotnik zgłosił się w punkcie werbunkowym do Legionów (podając nieprawdziwy rok urodzenia – 1897), gdzie dostał przydział do kompanii por. Latour baonu rekruckiego kpt. Zosik-Tessaro 1 pp I Brygady Legionów. Jako żołnierz 2 kompanii I baonu 1 pp I Brygady, brał udział we wszystkich bitwach tej kompanii. 28 lipca 1916 r. został ranny pod Stochodem. W listopadzie 1918 r. awansowany do stopnia sierżanta. Zostaje szefem kompanii ckm, baonu zamojskiego. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej. W okresie II wojny światowej wstąpił do ZWZ-AK. Zmarł w grudniu 1944 r. na atak serca.

do góry