Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Wykonanie nowego nagrobka na mogile śp. Wacława Mazura – Nielisz

Pod koniec września br. Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublin, odebrało zlecone prace polegające na wykonaniu nowego nagrobka śp. Wacława Mazura, który zlokalizowany jest na cmentarzu parafialnym w Nieliszu.

Prace polegały na usunięciu starej betonowej płyty i zastąpienie jej nowym, granitowym pomnikiem, otoczonym opaską z kostki. Na skrzyżowaniu belek krzyża umieszczono krzyż Batalionów Chłopskich a inskrypcja memoratywna informuję że śp. Wacław Mazur był żołnierzem tej formacji.

Grób został wpisany do ewidencji grób weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod nr 1454 a tabliczka, informujący o tym fakcie, została umieszczona na płycie nagrobka.

 

 

 

Śp. Wacław Mazur, s. Jakuba i Jadwigi de domo Kapuśniak, ur. 2 września 1920 r. w m. Staw Noakowski (gm. Nielisz). W czasie okupacji niemieckiej był członkiem Batalionów Chłopskich. W 1954 r. został skazany przez WSR w Lublinie na karę 3 lat, jednak na mocy Ustawy o amnestii, wyrok został zmniejszony o połowę. Zmarł 18 kwietnia 1986 r. i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Nieliszu

do góry