Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont pomnika na grobie weterana powstania styczniowego - Targowisko, 7 września 2021

Zakończyły się prace związane z remontem pomnika na grobie uczestnika powstania 1863 r. Władysława Bine, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w miejscowości Targowisko gm. Zakrzew, pow. lubelski.

Zostały wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie, a także uzupełniono brakującą fotografię na pomniku oraz wykonano opaskę wokół nagrobka.

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

 

  • Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

 

ppor. Władysław Bine - ur. 1844 r., zm. 25 stycznia 1935 r. W powstaniu styczniowym walczył w szeregach batalionu Dionizego Czachowskiego pod Małogoszczą i Staszowem, w Wąchocku, Suchedniowie, Pieskowej Skale i w lasach świętokrzyskich. Pod koniec powstania został ranny w nogę i służył w żandarmerii powstańczej. Następnie trafił do niewoli i przez 19 tygodni był więziony w Stopnicy.

Za pracę w dziele odzyskania niepodległości został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami oraz Krzyżem Pamiątkowym 70-lecia Powstania Styczniowego.

W 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, grób ww. został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 280).

 

Biogram oprac. na podstawie:

- P. Domański, Władysław Bine – Powstaniec styczniowy 1863 r., w: Echo Wysokiego, Nr 6 grudzień 2014 r.;

- Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości, Monitor Polski 1930 nr 260 poz. 350;

- Oficerowie weterani uczestnicy powstania narodowego 1863 r., w: Rocznik oficerski 1923.

- Lista uczestników powstania narodowego 1863 r., Rocznik oficerski 1932 r.

 

do góry