Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021

 • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021 „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021
 • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021 „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021
 • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021 „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021
 • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021 „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021
 • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021 „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021
 • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021 „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021
 • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021 „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021
 • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021 „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021
 • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021 „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021

13 września 2021 r. w Blachowni na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej odbyła się uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego śp. ppor. Adama Kmiecia znakiem pamięci „Tobie Polsko”. Uczestniczyli w niej m.in. Ryszard Majer – Senator RP, Sylwia Szymańska – burmistrz Miasta Blachownia, rodzina powstańca. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował Jan Kwaśniewicz – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach. Wartę honorową przy grobie pełnili miejscowi harcerze. Na początku uroczystości Jan Kwaśniewicz przybliżył historię postaci upamiętnionej w Blachowni, opowiedział także o akcji „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud. Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia!” realizowanej od 2018 r. przez katowicki IPN. Senator RP Ryszard Majer zwrócił uwagę na konieczność przypominania o powstańcach śląskich spoczywających na cmentarzach województwa śląskich. Burmistrz Blachowni dziękując za inicjatywę IPN, zadeklarowała objęcie opieką grobu ppor. Adama Kmiecia. Po przemowach nastąpiło oznaczenia grobu znakiem pamięci „Tobie Polsko”. Ponadto na grobie umieszczono plakietę informującą, że miejsce spoczynku otrzymało status „Grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski”.

Śp. Adam Kmieć urodził się 24 grudnia 1895 r. w Pabianicach. W 1918 r. wstąpił do 1 pułku piechoty Legionów. Wraz ze swoją jednostką wojskową uczestniczył w 1918 r. w akcji rozbrajania Niemców. Brał również udział w wojnie polsko-czechosłowackiej oraz polsko-bolszewickiej. Brał udział w III powstaniu śląskim. Otrzymał odznakę 1 Brygady WP – medal za udział w walkach o Śląsk Cieszyński. Za działalność na rzecz kraju został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 27 listopada 1982 r.

 • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021
  „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021
 • „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021
  „Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego ppor. Adama Kmiecia – Blachownia, 13 września 2021

Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach rozpoczęła się 5 lipca 2021 r w dzień setnej rocznicy zakończenia III powstania śląskiego. Znak pamięci „Tobie Polsko” ma formę proporczyka o rozmiarach ok. 20 x 8 cm wykonanego z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokację „Tobie Polsko”, pod którą znajduje się wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej napisy „Grób Powstańca Śląskiego” i „Instytut Pamięci Narodowej”. Proporzec jest  wzorowany na sztandarze powstańczym „Tobie Polsko”, który wykonano na początku 1920 r. w pracowni przy redakcji „Katolika” w Bytomiu i który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Muzeum posiada także fotografię z uroczystości upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja, która przedstawia pochód mieszkańców wsi Osiek (pow. strzelecki, woj. opolskie) z tymże sztandarem niesionym przez A. Szulca do Rozmierzy. Uroczyści te obchodzono na całym Górnym Śląsku w niedzielę 2 maja 1920 r. i były to pierwsze legalne obchody tej rocznicy na tym terenie. Dzięki postanowieniom artykułu 88 Traktatu Wersalskiego o przeprowadzeniu plebiscytu, dla zapewnienia jego bezstronności, w lutym 1920 r. obszar plebiscytowy wyłączono z państwa niemieckiego i poddano kontroli wojsk alianckich, a pełnię władzy przejęła na nim Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa Górnego Śląska z gen. Henri Le Rondem na czele. Umożliwiło to Polakom legalne demonstrowanie swoich dążeń i używanie symboli narodowych.

 • Znak pamięci „Tobie Polsko”.
  Znak pamięci „Tobie Polsko”.

 

 

do góry