Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Prace remontowe grobu śp. Bruno Stanisława Gruszki – Radymno

 

  • Grób śp. Bruno Stanisława Gruszki przed i po remoncie
    Grób śp. Bruno Stanisława Gruszki przed i po remoncie
  • Grób śp. Bruno Stanisława Gruszki przed i po remoncie
    Grób śp. Bruno Stanisława Gruszki przed i po remoncie

 

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN przeprowadziło prace remontowe grobu śp. Bruno Stanisława Gruszki, znajdującego się na cmentarzu komunalnym w Radymnie, które obejmowały: wymianę uszkodzonych elementów nagrobka z naturalnego granitu; uczytelnienie inskrypcji na płycie grobowej metodą piaskowania i uprzątnięcie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobka po zakończonych pracach.

Bruno Stanisław Gruszka, jako działacz  gospodarczy, polityczny i społeczny okresu międzywojennego był wieloletnim posłem na sejm Rzeczypospolitej, przyczynił się do powstania wielu inicjatyw gospodarczych w regionie małopolskim, był aktywnym Organizatorem Wielkiego Strajku Chłopskiego w 1937 roku. Po agresji Związku Sowieckiego na Polskę, aresztowany przez NKWD. Zmarł w więzieniu w Przemyślu 4 marca 1941, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Radymnie.

do góry