Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont upamiętnienia na zbiorowej mogile Dzieci Zamojszczyzny – Lublin, 11 sierpnia 2021

Na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie (sektor 27) został przeprowadzony remont upamiętnienia na mogile zbiorowej  Dzieci Zamojszczyzny.

Remont obejmował oczyszczenie z zabrudzeń całości obiektu (cokołu, płaskorzeźby, krzyży) oraz fragmentów zamalowanych  granatową farbą, odtworzenie i zakonserwowanie liter, dezynfekcję preparatami przeciwgrzybiczymi/biobójczymi oraz zabezpieczenie hybrydowo i paroprzepuszczalne, uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych oraz daszków na ogrodzeniu, wymianę betonowych krawężników na nowe z granitu strzegomskiego, a także  oczyszczenie ziemi z chwastów oraz zasianie trawników i posadzenie bluszczu.

 

 

 

 

Prace zostały sfinansowane przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

do góry