Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont grobu ks. Jakóba Węglewskiego

 • Pomnik po remoncie
  Pomnik po remoncie
 • Pomnik po remoncie
  Pomnik po remoncie

W lipcu 2021 r. staraniem Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN wyremontowano grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski – ks. Jakóba Węglewskiego. Nagrobek zlokalizowany jest na cmentarzu parafialnym w Żabiance gmina Ułęż. Płyta nagrobna, wykonana z piaskowca, została poddana procesowi czyszczenia oraz zabezpieczona na kolejne lata. Wykonano nową podmurówkę pod płytą oraz przygotowano grunt pod wykonanie kostki brukowej.

 • Pomnik przed remontem
  Pomnik przed remontem
 • Pomnik przed remontem
  Pomnik przed remontem

Ks. Jakób Węglewski (1801-1862) proboszcz parafii w Żabiance, kanonik honorowy Katedry Podlaskiej zaangażowany był w działalność Komitetu Centralnego Narodowego. Za swoją postawę został aresztowany przez władze carskie i osadzony w więzieniu w Dęblinie. Angażował się w działalność Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim.

Foto. Paweł Skrok OBUWiM w Lublinie

do góry