Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – Warszawa, 23 lipca 2021

23 lipca 2021 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich, poległych w sierpniu 1944 r. na warszawskim Mokotowie. W ceremonii Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek wraz z zastępcą dyrektora Biura Joanną Piskorz.

Kapral podchorąży Andrzej Tchorzewski ps. Tar – żołnierz pułku AK „Baszta". Poległ 6.VIII.1944 r. w walce w rejonie ul. Dworkowej, mając zaledwie 23 lata. Ppor.

Jan Antoni Tchorzewski, ojciec Andrzeja – żołnierz 2 Pułku Ułanów WP, rozstrzelany na ul. Dworkowej, 7.VIII.1944 r.

Restauracja zniszczonego i pozbawionego opieki grobu dokonana została z inicjatywy Fundacji im. gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. ,,Gryf" dzięki życzliwości Wojewody Mazowieckiego Pana Konstantego Radziwiłła, przy wielkim zaangażowaniu Pana Piotra Oleńczaka, Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
 • Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia grobu Jana i Andrzeja Tchorzewskich – fot. MN/BUWiM
do góry