Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021

4 lipca 1941 roku Niemcy rozstrzelali na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie polskich uczonych, intelektualistów oraz członków ich rodzin i osoby przebywające w ich mieszkaniu podczas aresztowania. Jak każdego roku społeczność akademicka Wrocławia, władze miejskie, samorządowe i państwowe, przedstawiciele różnorakich organizacji, a także zwykli mieszkańcy miasta gromadzą się pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu.

 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.
 • Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r. Uczczenie pamięci profesorów lwowskich – Wrocław, 4 lipca 2021 r.

W tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Przybyłych na uroczystości przywitał rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że spotkania mające na celu uczczenie pamięci profesorów lwowskich służą także jako okazka do wspólnego zastanowienia się co zrobić aby ponownie do tego dramatu nie dopuścić. Rektor PWr zachęcił wszystkich do odwiedzenia Lwowa i odnalezienia śladów pamięci zabitych polskich profesorów. Właśnie tam są korzenie wartości, które wyznaje wrocławska społeczność akademicka i te wartośći chce przekazywać kolejnym pokoleniom studentów.

Następnie głos zabrał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Podkreślił on, że zbrodnia, która wydarzyła się 80 lat temu nie może zostać zapomniania. Własnie dlatego co roku odbywają się wyjazdy na Wzgórza Wuleckie. Służą one jednak nie tylko do kultywowania pamięci, ale także w celu budowania relacji z Ukrainą i Lwowem tak ważnych dla Wrocławia.

W tym miejscu zawsze będę powtarzać: Wrocław pamięta i czci pamięć o lwowskich profesorach - podkreślił prezydent Jacek Sutryk.

Na zakończenie prezydent Wrocławia dodał, że to co może zrobić każdy z nas to oddać się pracy na rzecz Wrocławia.

Cześć i chwała pomordowanym profesorom lwowskim - podsumował prezydent Wrocławia.

Następnie zgromadzeni złożyli kwiaty pod pomnikiem na terenie Politechniki Wrocławskiej. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu reprezentowała dr Joanna Hytrek-Hryciuk z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu.

do góry