Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Zakończenie prac przy grobie Michała Fatygi, weterana Powstania 1863 r., na cmentarzu w Maluszynie

Na cmentarzu parafialnym w Maluszynie (gm. Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie) zakończyły się prace przy renowacji grobu powstańca styczniowego Michała Fatygi.
Ze względu na wysoki stopień degradacji obiektu oraz nietrwały materiał (beton) użyty do jego wykonania, pomnik nagrobny został odtworzony w piaskowcu, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

do góry