Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Ceremonia pogrzebowa śp. Izabeli Gutfeter – Warszawa, 23 kwietnia 2021

W piątek, 23 kwietnia 2021 roku, mszą św. w kościele pw. Św. Aleksandra w Warszawie pożegnano Izabelę Gutfeter – byłą Sekretarz Generalną Zarządu Głównego i Wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża, byłą Przewodniczącą Komisji Polsko-Niemieckiej ds. grobów wojennych oraz wieloletniego Prezes Fundacji "Pamięć".

Dalsze uroczystości pogrzebowe miały miejsce na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięła rodzina, przyjaciele i byli współpracownicy. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek wraz z naczelnik Wydziału Grobownictwa BUWiM Anną Wicką.

Śp.
Izabela Gutfeter była osobą o wielkiej kulturze osobistej, ciepłą, serdeczną i skromną. Jej wkład w budowanie relacji na rzecz polsko-niemieckiego pojednania jest nieoceniony.
 

  • fot. MN/BUWiM
  • fot. MN/BUWiM
  • fot. MN/BUWiM
  • fot. MN/BUWiM
  • fot. MN/BUWiM
  • fot. MN/BUWiM
  • fot. MN/BUWiM
  • fot. MN/BUWiM
  • fot. MN/BUWiM
do góry